Účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) umí načítat bankovní výpisy Československé obchodní banky (ČSOB) ve formátu MultiCash. Načítání od uživatele vyžaduje opakované stahování výpisů plateb z banky a následné ruční nahrání do účetnictví.

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické stahování výpisů plateb od této tradiční banky do vaší instalace Flexi, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací. Nezbytnou podmínkou je firemní účet a služba ČSOB Business Connector, která je k firemním účtům poskytována zdarma.

Příprava ve Flexi

Pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace Flexi včetně určení firmy.

Pokud bankovní účet u ČSOB ještě nemáte ve Flexi založený, založte jej. K tomuto účtu budou nahrávány jeho výpisy plateb. Při aktivaci scénáře v Dativery uvedete zkratku tohoto účtu. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů. Akademie Flexi nabízí video návod založení:

Příprava v ČSOB

Aby se Dativery mohlo připojit k vašemu účtu u ČSOB a přenášet informace o pohybech na účtu, bude od vás žádat tyto informace a soubory:

  • číslo bankovního účtu
  • certifikát
  • privátní klíč k certifikátu s heslem
  • identifikační číslo kontraktu

Účet v ČSOB nastavíte pro automatické přenosy provedením několika kroků:

  • aktivujte službu ČSOB Business Connector
  • dostanete certifikát, který nahrajte do naší aplikace
  • zapněte v internetovém bankovnictví výpisy ve formátu XML

Rozhraní ČSOB Business Connector povolíte ve svém internetovém bankovnictví ČSOB CEB. Zdůrazňujeme, že pro propojení Dativery s bankou nepotřebujete vůbec stahovat a instalovat stejnojmennou aplikaci pro komunikaci s bankou.

Získání certifikátu potřebného pro komunikaci s bankou je podrobně popsáno v článku Automatické výpisy ČSOB. V článku jsou uvedeny i předchozí kroky zahrnující vytvoření Certificate Signing Request.

Pokud přidáváte přenos pro další účet ČSOB, zkontrolujte, zda má nahrávaný certifikát povolený přístup i k nově přidávanému účtu.

V tomtéž článku je návod na nastavení výpisů ve formátu XML a je v něm uveden i postup zjištění identifikačního čísla kontraktu.

Jak propojení funguje?

Dativery se připojuje k bankovnictví ČSOB pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. ČSOB má specifický přístup k poskytování přehledu transakcí: nejdříve musí v bance proběhnout uzávěrka dne, což se děje v průběhu noci, a až následně jsou aktualizovány výpisy transakcí. Aktualizace výpisů tedy probíhá jednou za 24 hodin a lze získat výpis transakcí za uplynulý a předešlé dny, nelze však získat dnešní transakce. Po získání bankovního výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví Flexi.

V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do Flexi. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb ve Flexi.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet výpisy Československé obchodní banky do Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.

Když se zdá, že ČSOB nefunguje?

Při neúspěšném připojení k ČSOB může banka vracet číselný chybový kód. ČSOB uvádí pro jednotlivé kódy tyto významy:

KódPopis
1000Obecná chyba na straně serveru ČSOB.
1002Kontrakt nemá povolený přístup přes Business Connector.
1011Pravděpodobně je zadáno špatné číslo kontraktu (informujte se u banky).
Certifikát není registrován pro použití v Business Connectoru, kontrakt neexistuje nebo není aktivní.
1012Certifikát je blokován pro použití v Business Connectoru.
1101 Přístup je dočasně blokován kvůli nadměrnému počtu volání.