Category: Blog

Import plateb z e-mailů do POHODY

U části bank, platebních služeb a platebních bran jsou informace o platbách dostupné prakticky jen v datových souborech (oproti třeba přístupu přes API). Některé instituce jsou schopné je automaticky zasílat na určenou e-mailovou adresu, u jiných je výpis plateb možné získat stažením z jejich administrací. Co výpis plateb, to prakticky unikátní formát. Dativery v rámci..

Read more

Přenos plateb z API do účetnictví OBERON

Účetní systém OBERON společnosti EXALOGIC dokáže načítat bankovní výpisy mnoha formátů a hned několika způsoby. Projekt Bankovní výpisy od Dativery doplňuje automatický přenos z dalších zdrojů. Tento článek je návodem na napojení různých zdrojů poskytujících data o finančních transakcích prostřednictvím svého API a nastavení integrace, která zajistí jejich přenos do účetnictví v systému OBERON. Výhoda..

Read more

Import dobírek přepravců do POHODY

Přepravci zásilek hrají klíčovou roli při doručování prodaného zboží klientům. U konzervativních a obezřetných klientů jsou dopravci příjemcem platby za objednávky hrazené dobírkou. Informace o úhradách dobírek poskytují přepravci zásilek prodejcům v rozmanitých formátech. Výpisy plateb je možné získat stažením z jejich administrací, častěji však výpisy zasílají v souborech na e-mailovou adresu, možnost automatického přístupu..

Read more

Import dobírek přepravců do ABRA Flexi

Přepravci zásilek jsou důležitým partnerem e-shopů při doručování prodaného zboží klientům. Pro setrvačnost zvyků i opatrnost klientů jsou dopravci i příjemcem platby za objednávky hrazené dobírkou. Přepravci zásilek poskytují informace o úhradách dobírek v rozličných souborových formátech. Výpisy plateb je možné z jejich administrací stáhnout, častěji výpisy zasílají v souborech na e-mail, možnost automatického přístupu..

Read more

Přenosy plateb z MONETY do POHODY

Účetní systém Stormware POHODA načítá výpisy plateb z MONETA Money Bank v několika formátech, např. ABO, MultiCash a další. Uživatel však musí sám z banky stáhnout bankovní výpis a ručně načíst do účetnictví. V rámci projektu Bankovní výpisy Dativery podporuje automatické průběžné stahování výpisů plateb z účtů vedených u MONETA Money Bank do vaší instalace..

Read more

Bankovní výpisy z MONETY do ABRA Flexi

Účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) načítá bankovní výpisy z účtů u MONETA Money Bank ve formátu ABO. Načítání plateb do účetnictví vyžaduje od uživatele opakované stahování výpisů plateb z banky a následné ruční nahrávání do účetnictví. Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické průběžné stahování výpisů plateb z MONETA Money Bank do vaší..

Read more

Import výpisů plateb ze Citibank do ABRA Flexi

Výpisy plateb z banky Citibank nejsou účetním systémem ABRA Flexi (dříve FlexiBee) přímo podporované. Situace jistě může být pro držitele jejich bankovního účtu komplikací při každodenní práci. Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatický import výpisů plateb z účtů vedených Citibank do vaší instalace ABRA Flexi, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění..

Read more

Bankovní výpisy z UniCredit Bank do POHODY

Účetní systém Stormware POHODA umí načítat bankovní výpisy z UniCredit Bank (UCB) hned v několika formátech. Uživatel však musí sám stáhnout výpisy plateb z banky a ručně načíst do účetnictví. V rámci projektu Bankovní výpisy Dativery podporuje automatické průběžné stahování výpisů plateb z účtů vedených UniCredit Bank do vaší instalace POHODY, tj. bez opakované účasti..

Read more

Přenosy plateb z UniCredit Bank do ABRA Flexi

Účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) dokáže nahrávat bankovní výpisy UniCredit Bank (UCB) např. ve formátu MultiCash. Při každodenním provozu je však opakované stahování výpisů plateb z banky i jejich ruční nahrávání do účetnictví stereotypní. Načítání výpisů plateb UniCredit Bank může být mnohem efektivnější s automatickým přenosem plateb. Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje..

Read more