Platební brána Shoptet Pay je pro e-shopy na platformě Shoptet skvělou možností, jak zákazníkům rychle a snadno poskytnout rozmanité spektrum forem úhrady. Díky platební bráně Shoptet Pay může váš zákazník použít svůj oblíbený způsob platby, ať již bude platit kartou, online bankovním převodem či moderními způsoby jako Apple Pay a Google Pay, zatímco vy jako provozovatel obchodu budete mít výhody nativní integrace s e-shopem.

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické průběžné stahování výpisů plateb ze Shoptet Pay do vaší instalace ABRA Flexi, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.

Výhoda automatického přenosu plateb

Automatizované přenášení plateb znamená stabilní spolehlivost. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje včasnou dostupnost informací o úhradách. Výhodou automatického přenosu je též úspora času: pokud ruční přenos výpisu znamená 6 minut denně, za měsíc se snadno nasčítají dvě hodiny – není lepší je strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací? Automatický přenos plateb je prostě výhodou, pokud potřebujete informace o platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet transakce realizované platební bránou Shoptet Pay do svého účetního systému ABRA Flexi, budou potřeba následující kroky:

 • Připravit cílový bankovní účet v ABRA Flexi.
 • Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k ABRA Flexi.
 • Ve službě Shoptet Pay vytvořit přístup pro Dativery a získat klíč API.
 • Aplikovat scénář propojení brány Shoptet Pay a systému ABRA Flexi.

V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny.

Bankovní účet v systému v ABRA Flexi

Ve svém ABRA Flexi si pro platební bránu Shoptet Pay založte pomyslný nový bankovní účet (v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů). K tomuto účtu budou nahrávány výpisy plateb od platební brány. Při aktivaci scénáře v Dativery zvolíte tento účet z nabídky Vašich účtů.

Uživatel s REST API v ABRA Flexi

Pro použití ABRA Flexi s Dativery je potřeba mít REST API a to musí být povolené pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace ABRA Flexi včetně určení firmy. Pokud byste měli nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.

Příprava přístupu v Shoptet Pay

Pro přístup k informacím o platbách na vašem účtu brány Shoptet Pay bude potřeba vygenerovat API klíč. V administraci Shoptet Pay přejděte na stránku Platební karty a zvolte záložku Nastavení API klíčů. Na záložce najde tlačítko Generovat nový klíč, na které klikněte.

Zobrazí se vám okno s formulářem pro zadání následujících údajů:

 • Název klíče – Pojmenujete si klíč tak, abyste ho dobře identifikovali i za rok.
 • Datum expirace – Nemusíte vyplňovat, nejde o povinné pole. Pokud zadáte datum, tak po tomto datu přestane klíč fungovat a volání na API budou neúspěšná.
 • Scope – Pro stahování výpisů transakcí je potřeba zaškrtnout pole reports.

Části formuláře označené Shoptet Premium Scope si nemusíte všímat, stačí již jen stisknout tlačítko Generovat. V tom okamžiku se klíč API vytvoří a v této jediné chvíli máte možnost u něj vidět tlačítka Zkopírovat a Zobrazit klíč, později se již nikdy nezobrazí. Klíč si proto zkopírujte a uložte alespoň na chvíli, než jej zadáte do nastavení ve webové aplikaci Dativery.

Aktivace scénáře přenosu plateb ze Shoptet Pay

V dalším kroku aplikujte scénář přenosu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete Přenos plateb ze Shoptet Pay do ABRA Flexi a aplikujte jej.

 1. Přidejte nové propojení se Shoptet Pay tím, že vyplníte:
  • Klíč API vygenerovaný v předchozí části návodu.
 2. Zvolte existující propojení s ABRA Flexi nebo přidejte nové vyplněním:
  • Adresy serveru s instalací Flexi,
  • Čísla portu, na kterém je Flexi zpřístupněno,
  • Jméno uživatelské účtu pro přístup Dativery,
  • Heslo k tomuto účtu.
  • Stiskněte tlačítko Další, načež se Dativery zkusí na server připojit.
  • Pokud uspěje, nabídne vám na výběr účtovanou společnost.
 3. Nastavte parametry přenosu, tj.:
  • Zvolte typ bankovního dokladu, se kterým budou platby vytvářeny.
  • Zvolte cílový bankovní účet ve Flexi, na který budou platby připisovány.
  • Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
  • Zvolte, zda mají být vytvářeny i samostatné bankovní doklady pro netto částky a pro poplatky (doklady pro brutto částky budou vytvářeny vždy). Případně zvolte předpis zaúčtování netto částek a poplatků služby Shoptet Pay.
  • Určete vlastnosti párování plateb.
  • Nastavení uložte.
 4. Aktivace je dokončená, přenos plateb začíná.

Jak propojení funguje?

Dativery se připojuje k platební bráně Shoptet Pay pravidelně každou hodinu po většinu dne. Kromě toho máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání transakcí se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví ABRA Flexi.

V nastavení přenosu plateb můžete zvolit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do ABRA Flexi. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle jakých kritérií budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Můžete si určit i rozdíl, který bude při párování ignorovaný. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb v ABRA Flexi.

Pokud jste jako datum začátku přenosu zvolili datum v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4–5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí přenos plateb, stále s krokem 7 dní.

Doklady vytvářené v ABRA Flexi

Protože platební brána Shoptet Pay poskytuje informace o poplatku z provedené platby, mohou být pro každou platbu při importu vytvořeny tři bankovní doklady:

 1. doklad na brutto částku odpovídající částce uhrazené zákazníkem,
 2. doklad na netto částku, tj. čistou částku, která vám bude platební bránou vyplacena,
 3. doklad na částku poplatku Shoptet Pay za zpracování platby.

Vytváření trojice dokladů je cestou ke správnému účtování tržeb a nákladů. Abyste měli nad doklady a účtováním plnou kontrolu, je v nastavení flow nabídnuta i možnost vytváření druhého a třetího dokladu vypnout.

 • První doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, je vytvářen pro možnost párování s vydanou fakturou podle částky.
 • Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou službou Shoptet Pay, je potřeba pro nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu.
 • Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání platební brány samotné. V nastavení flow je možné zadat předpis zaúčtování, podle kterého budou tyto doklady účtovány.

V nastavení flow můžete zadat typ dokladu pro všechny vytvářené doklady. U uvedeného typu dokladu můžete v ABRA Flexi určit předpis zaúčtování pro příjem a výdej, který bude použit pro účtování prvního a druhého dokladu.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet výpisy plateb z Shoptet Pay do ABRA Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.