společnosti Dativery s.r.o., IČO: 055 74 617, se sídlem Olešná 51, 338 24 Němčovice, zastoupená Petrem Ferschmannem, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 33457 (pro zjednodušení dále jen “my” nebo “správce”).

Ochranu osobních údajů nebereme na lehkou váhu. V těchto zásadách se dozvíte, za jakým účelem, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše Osobní údaje zpracováváme. Najdete také informace o tom, jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů. 

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, prosím kontaktujte nás:

 • na e-mail privacy@dativery.com nebo 
 • poštou na adrese sídla Dativery: Olešná 51, Němčovice, PSČ 338 24.

Některé Osobní údaje potřebujeme pro poskytování služby Dativery (abychom splnili Smlouvu), některé Osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. U některých Osobních údajů nám jejich zpracování přikazuje zákon (například vedení účetnictví). V některých případech používáme Zpracovatele, kteří mohou mít přístup k Vašim Osobním údajům. Jedná se například o účetní společnosti, marketingové specialisty a nebo poskytovatele cloudových řešení. V případě, kdy to bude nutné, si od Vás pro zpracování osobních údajů vyžádáme souhlas.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Pravidelně konzultujeme procesy zpracování Osobních údajů s naším pověřencem. 

Kdy je Dativery správcem? Ve vztahu k Uživatelům našich webových stránek jsme správcem Osobních údajů. Svěřili jste nám některé údaje o sobě (např. Vaše jméno a e-mail), abychom vám například zaregistrovali účet. Přehled zpracovávaných Osobních údajů včetně důvodů pro jejich zpracování najdete níže. Pokud by bylo cokoliv nejasného, neváhejte se nám ozvat na e-mail privacy@dativery.com.

Kdy je Dativery v pozici zpracovatele? Poskytujeme Službu, jejímž účelem je zobrazení dat z veřejných zdrojů a specializovaných databází v cílových aplikacích, propojení aplikací z firemního prostředí Uživatele s cílovými aplikacemi a s tím spojený přenos a zpracování dat. Ve vztahu k zákazníkům Uživatelů naší Služby můžeme být v pozici Zpracovatele Osobních údajů. Pokud zpracováváme Osobní údaje zákazníků Uživatelů naší Služby, pak tak činíme jménem našich zákazníků pouze jako zpracovatel, a to v souladu s pokyny našich zákazníků (Uživatelů Služby). Tento vztah je upraven Smlouvou o zpracování osobních údajů (DPA), která je přílohou Podmínek poskytování služby Dativery. 

Aby byl text přehlednější, zjednodušíme vám čtení několika pojmy, které v těchto Zásadách zpracování osobních údajů používáme:

GDPRNařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;
Obchodní sdělenízpravidla e-mailová zpráva nebo sms odesílaná za účelem propagace našich služeb;
Osobní údajejakékoliv informace o Uživateli, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat;
Službasoftwarová služba, kterou Poskytovatel provozuje za účelem poskytování služeb spočívajících zejména v úplatném poskytnutí zprostředkování propojení mezi Uživatelem zvolenými Aplikacemi (resp. přenosu dat mezi nimi), dále ve zobrazení a přenosu dat z veřejných zdrojů a specializovaných databází do cílových Aplikací;
Smlouva smlouva o poskytování Služeb ve znění Podmínek poskytování služby Dativery, která je uzavřena mezi námi a registrovaným Uživatelem, případně se bude jednat o smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, které byly sjednány;
Uživatel / vyfyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o zákazníka (osobu, která si u nás zřídila Uživatelský účet a je  poskytována Služba) nebo o potenciálního zákazníka, případně uživatele našich webových stránek, kteří si je jen prohlížejí;
Zpracovatelvyužíváme jiné subjekty, aby nám např. zajistili bezpečné ukládání dat nebo abychom vám zaslali newsletter. Během této spolupráce mohou zpracovávat Osobní údaje, které jste nám poskytli;
Zpracování Osobních údajůzjednodušeně se jedná jakékoli nakládání s Osobními údaji – ať už je to jejich uložení, sdílení, smazání, nebo měnění;
Zvláštní kategorie Osobních údajůúdaje, které chápeme jako ty, které jsou citlivější. Týkají se například toho, jaký je Váš etnický původ, jaká je Vaše sexuální orientace, jestli jste v odborech nebo jak jste na tom zdravotně a jaká je Vaše víra. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. My tyto Osobní údaje nezpracováváme.

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME A JAK?

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje? Vaše Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu, pro který byly údaje pořízeny a při jejich zpracovávání dodržujeme bezpečnostní technická a organizační pravidla. Proces zpracování Osobních údajů je automatizován, ale neprovádíme profilování. Proces zpracování Osobních údajů je automatizován, ale neprovádíme profilování. Konkrétní účely zpracování údajů a kategorie osobních údajů, které pro jednotlivé účely zpracováváme jsou rozepsány v následující části.

→ Jméno a příjmení
→ Kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo)
→ Login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje vyplněné Uživatelem v uživatelském účtu, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu)
→ Údaje v dotazu zaslaným zákazníkem nebo jinou osobou
→ Fakturační údaje a bankovní spojení (údaje nezbytné k vedení účetnictví a realizaci plateb)
Informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy, komunikace s Vámi)
→ Vámi přidané komentáře k našim příspěvkům na sociálních sítích (zejména Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube), jako i jméno (přezdívka) Vašeho profilu na těchto sociálních sítích a Vámi veřejně přístupné informace na Vašich profilech→ Cookies a IP adresa, údaje o aktivitách (včetně informací o Vašem zařízení nebo operačním systému)
→ Údaje obsažené v zaslaném životopisu

Zvláštní kategorie Osobních údajů. Žádné Osobní údaje citlivé povahy o Vás nezpracováváme.

A. UŽIVATELÉ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Pokud navštívíte naše webové stránky, zpracováváme Vaše Osobní údaje pro účely uvedené v této tabulce.

V případě zájmu se můžete na webových stránkách nebo přes email přihlásit k odběru obchodních sdělení či obdobného propagačního materiálu, který připravujeme pro případné zájemce o Službu. Pro přihlášení k odběru obchodního sdělení je nutné, abyste nám s Vaším souhlasem poskytli některé své osobní údaje k jejich zpracování.

Proč?Jaké údaje?Jak?Jak dlouho? 
Návštěva webových stránek.Zajištění základních funkcí našich webových stránek, analytiky, zlepšování našich služeb a marketingu. Osobní údaje zpracováváme také abychom vám mohli zobrazovat relevantní obsah nebo naši reklamu na jiných webových stránkách. Preference můžete nastavit v cookie liště. Právním titulem pro zpracování Osobních údajů souhlas nebo náš oprávněný zájem (nezbytné cookies).Informace o tom, kdy a jak navštívíte a prohlížíte si naše webové stránky, může se jednat o: IP adresu, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operační systém či nastavení Vašeho jazyka, historii Vašeho chování na webových stránkách, např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované. Pokud navštívíte naše webové stránky přes mobilní telefon, můžeme také zpracovávat data o Vašem telefonu. Cookies nebo jiné technologie pro sledování chování Uživatele.Délka zpracování se liší dle jednotlivých druhů cookie. Některé zpracovávají údaje pouze po dobu session (návštěvy), některé po dobu delší. Více informací najdete v Cookie Policy.
Zaslání dotazu.Odesláním dotazu vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem vyřízení dotazu.Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail. Za účelem vyřízení dotazu zpracováváme Osobní údaje, které jsou k jeho vyřízení nezbytné. Komunikace probíhá po telefonu, e-mailu, nebo přímo na našem webu.Uzavřené dotazy jsou pravidelně mazány, nejpozději však za 3,5 roku od položení dotazu.
Zasílání obchodních sdělení (přímý marketing).Vyslovili jste souhlas se zasíláním newsletterů. Pokud nechcete newsletter dostávat, můžete se odhlásit v patičce e-mailu.Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail.Zasíláme newsletter, ve kterém informujeme o našich službách a novinkách. Údaje jsou zpracovávány po dobu 2 let od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se neodhlásíte dříve. 

B. ZÁKAZNÍCI

Pokud si u nás vytvoříte uživatelský účet, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu tak, abychom Vám mohli poskytovat všechny funkce Služby podle Podmínek poskytování služby Dativery.

Pokud využijete služeb naší zákaznické podpory, zaznamenáváme komunikaci z Vámi využitých komunikačních kanálů, jako je e-mail a telefonní hovory, tyto Osobní údaje dále zpracováváme abychom Vám mohli poskytnout zejména Službu.

V případě zájmu se můžete na webových stránkách nebo přes email přihlásit k odběru obchodních sdělení či obdobného propagačního materiálu, který připravujeme pro stávající zákazníky.

Proč?Jaké údaje?Jak?Jak dlouho?
Návštěva webových stránek. Zajištění základních funkcí našich webových stránek, analytiky, zlepšování našich služeb a marketingu. Osobní údaje zpracováváme také abychom Vám mohli zobrazovat relevantní obsah nebo naši reklamu na jiných webových stránkách. Preference můžete nastavit v cookie liště. Právním titulem pro zpracování Osobních údajů souhlas nebo náš oprávněný zájem (nezbytné cookies).Informace o tom, kdy a jak navštívíte a prohlížíte si naše webové stránky, může se jednat o: IP adresu, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operační systém či nastavení Vašeho jazyka, historii Vašeho chování na webových stránkách, např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované. Pokud navštívíte naše webové stránky přes mobilní telefon, můžeme také zpracovávat data o Vašem telefonu. Cookies nebo jiné technologie pro sledování chování Uživatele.Délka zpracování se liší dle jednotlivých druhů cookie. Některé zpracovávají údaje pouze po dobu session (návštěvy), některé po dobu delší. Více informací najdete v Cookie Policy.
Registrace.Abyste mohli začít využívat Službu, je potřeba nejprve s námi uzavřít Smlouvu. Dokončením registrace je Smlouva mezi námi uzavřena.Při registraci zadáváte Váš E-mail nebo účet Google a účet Microsoft, dále ve Vašem uživatelském účtu vyplňujete jméno, příjmení  a případně další kontaktní údaje a URL webu. Také zadáváte fakturační údaje a údaje Dalšího uživatele.Tyto údaje nám poskytnete při vyplnění dotazníku po vyplnění registračního formuláře a založení uživatelského účtu. Jedná se o plnění SmlouvyÚdaje jsou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo do jejich předání a následně po dobu 4 let od skončení Smlouvy. Předání osobních údajů upravuje Smlouva o zpracování osobních údajů. 
Uživatelský účet.Pokud si vytvoříte uživatelský účet, budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu tak, abychom Vám mohli poskytovat všechny funkce Služby.Údaje vyplněné při registrace, zejména se jedná o Váš e-mail a další kontaktní údaje (viz výše). Rozsah zpracování Osobních údajů se může lišit v závislosti na tom, které Osobní údaje ve svém Uživatelském účtu vyplníte a jaké funkce Služby budete využívat.Tyto údaje nám poskytnete při zakládání uživatelského účtu. Jedná se o plnění SmlouvyVaše údaje pro tento účel zpracováváme po dobu existence uživatelského účtu.
Komunikace se zákaznickou podporou, žádosti a stížnosti. Odesláním dotazu vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem vyřízení dotazu, případně jsou Osobní údaje zpracovávány na základě uzavřené Smlouvy.Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, číslo faktury a uživatelský účet. Za účelem vyřízení dotazu, žádosti či  stížnosti zpracováváme Osobní údaje, které jsou k jejich vyřízení nezbytné. Komunikace se zákaznickou podporou probíhá po telefonu, e-mailu, nebo přímo na našem webu.Uzavřené dotazy a stížnosti jsou pravidelně mazány, nejpozději však za 3,5 roku od dotazu či vyřízení stížnosti. 
Přímý marketing, zejména zasílání obchodních sdělení. U našich zákazníků můžeme newsletter zasílat na základě oprávněného zájmu na zlepšování a propagování našich služeb nebo těm, kteří se zasíláním vyslovili souhlas. Pokud nechcete newsletter dostávat, můžete se odhlásit v patičce e-mailu. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail.Zasíláme newsletter, ve kterém informujeme o našich službách a novinkách. Údaje jsou zpracovávány po dobu 2 let od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se neodhlásíte dříve. 
Účetnictví. Za poskytování služeb od Vás přijímáme Odměnu a vystavujeme Vám účetní a daňové doklady, které následně archivujeme a dále s nimi pracujeme pro potřeby řádného vedení našeho účetnictví a plnění zákonných povinností.Údaje na faktuře – jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, či jinou identifikaci Uživatele a podrobnosti o plnění dle Smlouvy. Údaje na daňovém dokladu: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, či jinou identifikaci Uživatele a podrobnosti o poskytnutých službách.Po vyplnění platebních informací v profilu si tyto údaje uložíme, abychom vytvořili fakturu. Plníme zákonnou povinnostMáme ze zákona povinnost archivovat účetní doklady a  účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Máme také povinnost uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou. Také máme povinnost archivovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
Zasílání informací, které souvisejí s plněním Smlouvy.Jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, či jiná identifikaci Uživatele a podrobnosti o plnění dle Smlouvy. Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely zasílání informací týkajících se našeho smluvního vztahu. Může se jednat o změnu Podmínek poskytování služby nebo ceníku.Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Dodržování zákonných povinností. V určitých případech musíme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem splnění povinností stanovených zákonem.Zejména se může jednat o jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační údaje, či jinou identifikaci Uživatele. Vaše Osobní údaje v tomto případě zpracováváme, abychom dodrželi platné právní předpisy (plnění zákonné povinnosti).Vaše Osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

C. UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ.

Proč?Jaké údaje?Jak?Jak dlouho?
Nabídka pracovních pozic. Na našich webových stránkách se v sekci Pracovní pozice můžete najít aktuálně volná pracovní místa.Jedná se údaje, které nám poskytnete v zaslaném životopisu. Jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně odkaz na sociální síť, údaje o bývalém zaměstnání, vzdělání, zájmy, schopnosti, certifikace.Podíváme se na Vámi zaslané podklady, které obsahují Osobní údaje a na základě nich se Vám ozveme. Máme oprávněný zájem uchovat Osobní údaje uchazečů o zaměstnání po dobu 3 let. Důvodem je možnost, že pro Vás později budeme mít zajímavou nabídku pracovní pozice u nás. 

2. KDO JSOU NAŠI ZPRACOVATELÉ?

Zpracovatelé. Používáme pouze prověřené Zpracovatele, se kterými máme uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří nám poskytují minimálně stejné záruky jako my Vám. Údaje, které mohou Zpracovatelé zpracovávat, včetně jejich účelu a právního titulu zpracování jsme uvedli výše.

Provoz webových stránek a jejich zabezpečení, blogAWS, DigitalOcean, WordPress
Poskytování Služby, individuální služby rozšíření na míruAWS, DigitalOcean, WordPress
Komunikace se zákaznickou podporou, vyřízení dotazuFreshdesk
Vyřízení stížnosti a reklamacíFreshdesk, ClickUp
Zasílání newsletteru (přímý marketing)Ecomail, Mailchimp
Propagační akce (webináře) a sociální sítěJitsi, DigitalOcean, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIN
Účetnictví3kont, ABRA Flexi
Běžná analýza návštěvnosti webových stránekGoogle Analytics

Zákonné povinnosti. Osobní údaje můžeme mimo výše uvedeným Zpracovatelům předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.

3. JAKÁ JSME PŘIJALI OPATŘENÍ K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Rozsah zpracování v rámci poskytování Služby mohou naši zákazníci ovlivnit vlastním nastavením v Uživatelském účtu. 

Technická a organizační opatření. Bezpečnost je pro nás velmi důležitá a proto soustavně pracujeme na tom, aby byly Vaše Osobní údaje chráněny. Při volbě opatření bereme v úvahu rozsah zpracování, rizikovost zpracování nebo stav naší techniky. 

 • pravidelné zálohujeme data; 
 • šifrujeme data pomocí SSL/TLS („secure sockets layer / transport layer security“) pro veškeré předávání údajů;
 • používáme zabezpečený protokol HTTPS;
 • naše data na serverech jsou šifrována;
 • přístupová hesla do informačních systémů (kde budou Osobní údaje zpracovány) a oprávnění k přístupu jsou kontrolované na úrovni jednotlivců. 

Organizační opatření. Přijali jsme a zavazujeme se dodržovat následující opatření:

 • Naši zaměstnanci jsou zavázáni mlčenlivostí;
 • Naši zaměstnanci jsou řádně proškoleni a také dále pravidelně školeni ohledně GDPR a seznámeni s pravidly bezpečné práce na pracovních zařízeních;
 • Přístupy do všech systémů včetně informačního systému jsou personalizovány a kryty bezpečnými hesly;
 • Hesla v provozním prostředí uchováváme na odděleném místě (Safe store), do nějž jsou evidovány logy, abychom mohli kontrolovat přístup zaměstnanců k jednotlivým Osobním údajům Uživatelů.

4. VAŠE PRÁVA A MOŽNOST PODAT ŽÁDOST TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů jsou Vám zaručena níže popsaná práva, která můžete uplatnit: 

 • na e-mailu privacy@dativery.com nebo 
 • poštou na adrese sídla Dativery: Olešná 51, Němčovice, 338 24.

Jak rychle vyřídíme Vaši žádost? Odpovíme vám nejpozději do jednoho měsíce. Pokud by poskytnutí informací ohrozilo soukromí jiných osob, nebo by poskytnutí bylo nepřiměřené rizikům či nákladům na jejich poskytnutí, je možné, že Vám nebudeme moci vyhovět. Abychom Vaši žádost vyřídili co nejdříve, je možné, že si od Vás budeme potřebovat ověřit Vaši totožnost. V případě opakované žádosti bude správce oprávněn za kopii Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na přístup Potvrdíme, zda zpracováváme Vaše Osobní údaje.Máte právo na informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích, kterým jsou zpřístupněny, době zpracování.Máte právo vědět, zda nějaké právo bylo již realizováno.Předpokladem je také to, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
Právo na opravu Má právo na žádat o opravu nepřesných osobních údajů. Některé údaje můžete opravit ve svém uživatelském profilu.
Právo na výmazPokud neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje dále zpracovávat, pak Vámi požadované údaje vymažeme či zanonymizujeme.
Právo na omezení zpracováníProsím kontaktujte nás, pokud máte za to, že údaje zpracováváme nesprávně. Ať už se jedná o důvody zpracování nebo jeho rozsah.
Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracováníV případě, že nás kontaktujete s žádostí, budeme Vás informovat o výsledku. Někdy se může stát, že nebudeme moci vyhovět (např. e-mailová adresa, ze které jste nám napsali již nefunguje).
Právo na přenositelnost Vaše Osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, na Vaši žádost poskytneme jinému správci.
Právo vznést námitkuPokud zpracováváme Vaše údaje na základě oprávněného zájmu (např. zasílání newsletteru Uživatelům). Je na nás, abychom náš oprávněný zájem prokázali. V případě, že bude Vaše námitka oprávněná, přestaneme zpracování Osobních údajů provádět.
Právo na odvolání souhlasuPokud jste změnili názor, prosím dejte nám vědět. Zpracování týkající se marketingového a obchodního účelu je možné odvolat kdykoliv.
Automatizované individuální rozhodování včetně profilováníNechcete, aby se o Vás rozhodovalo pomocí počítače? Respektujeme Vaše právo, proto profilování neprovádíme. Poskytujeme Službu, Vaše Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně.

5. ZÁVĚR

Tyto Zásady zpracování osobních údajů mohou být změněny pouze písemně. O tom  budete informováni prostřednictvím našich webových stránek.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našich Zásad zpracování osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mail privacy@dativery.com

Pokud budete nespokojeni, můžete kdykoliv podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu Osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (více na https://www.uoou.cz/)

Tyto zásady ochrany Osobních údajů jsou účinné ode dne 8. února 2023.