Platební brána ČSOB zajistí vašim zákazníkům pohodlnou a také rychlou platbu, ať již budou platit na počítači, tabletu či mobilu. E-commerce řešení ČSOB podporuje spektrum platebních karet asociací VISA, MasterCard Diners Club a Discover. Poradí si s českými korunami, eurem, librami i dolarem.

Platební brána vám jako provozovateli e-shopu navíc ušetří starosti s dojednáváním obchodních podmínek u mnoha různých subjektů. Místo implementací různých technických řešení bude jediné nasazení. Do plného zapojení brány do kompletního procesu prodeje patří i napojení na účetnictví.

Propojení s účetnictvím

Platební bránu ČSOB je možné s pomocí Dativery napojit na váš účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee). Propojení od Dativery zajišťuje automatické načtení výpisů realizovaných úhrad z platební brány a import těchto plateb do účetnictví. Platební brána ČSOB zasílá výpisy plateb ve formátu XML na určené e-mailové adresy. Jako jednu z nich nastavíte speciální adresu zřízenou Dativery právě pro vás. Jakmile na tuto adresu přijde e-mailová zpráva s bankovním výpisem, proběhne načtení plateb do účetnictví. Nastavením frekvence zasílání výpisů na straně platební brány si určujete, jak často budou platby načteny do účetnictví, tj. zda budou načítány denně, týdně či jen jednou měsíčně.

Rozhodnete-li se, může se po každém načtení plateb do účetnictví spouštět automatické párování těchto plateb s vydanými fakturami. Naimportované platby jsou s fakturami spárované, pokud odpovídá variabilní symbol a zároveň částka platby s údaji dokladu. Liší-li se jeden z údajů, není platba spárována. Čeká na ruční zpracování, aby se při automatickém párování vyloučila možnost chyby a odhalily případné omyly zákazníků.

Příprava ve Flexi

Připomeneme, že pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace Flexi včetně určení firmy.

Ve svém Flexi si pro platební bránu ČSOB založte nový bankovní účet (v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů). K tomuto účtu budou nahrávány výpisy plateb z platební brány. Při aktivaci scénáře v Dativery uvedete zkratku tohoto účtu.

Příprava platební brány ČSOB

V administraci svého účtu platební brány ČSOB přidejte elektronický výpis ve formátu XML. Nechte jej zasílat na e-mailovou adresu, kterou vám zřídilo Dativery. Frekvenci zasílání nastavte dle svých potřeb, doporučujeme denní zasílání.

Jak propojení funguje?

Platební brána ČSOB zasílá výpisy plateb ve formátu XML na určenou e-mailovou adresu u Dativery. Jakmile na tuto adresu přijde e-mailová zpráva s bankovním výpisem, proběhne načtení plateb do účetnictví Flexi.

V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do Flexi. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb ve Flexi.

Doklady vytvářené ve Flexi

Platební brána ČSOB poskytuje informace o poplatcích souvisejících s platbou. Díky tomu mohou být při importu pro každou platbu vytvořeny tři bankovní doklady:

  1. doklad na brutto částku odpovídající částce uhrazené zákazníkem,
  2. doklad na netto částku, tj. čistou částku, která vám bude platební bránou vyplacena,
  3. doklad na částku poplatku ČSOB za zpracování platby.

Vytváření trojice dokladů je cestou ke správnému účtování tržeb a nákladů. Abyste měli nad doklady a účtováním plnou kontrolu, je v nastavení flow nabídnuta i možnost vytváření druhého a třetího dokladu vypnout.

První doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, je vytvářen pro možnost párování s vydanou fakturou podle částky.

Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou bránou ČSOB, je potřeba pro nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu.

Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání platební brány samotné. V nastavení flow je možné zadat předpis zaúčtování, podle kterého budou tyto doklady účtovány.

V nastavení flow můžete zadat typ dokladu pro všechny vytvářené doklady. U uvedeného typu dokladu můžete ve Flexi určit předpis zaúčtování pro příjem a výdej, který bude použit pro účtování prvního a druhého dokladu.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet bankovní výpisy z platební brány ČSOB do Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.