ČSOB Business Connector
ABRA Flexi / FlexiBee

Přenos plateb z ČSOB Business Connector do ABRA Flexi / FlexiBee

Automatické stahování výpisů z ČSOB Business Connector do ABRA Flexi / FlexiBee.

  • Cena 240 Kč / měsíc (za další stejnou integraci 59 Kč / měsíc)
  • Instalace a konfigurace pracovníkem Dativery (více informací): 1 990 Kč
  • Instalace a konfigurace uživatelem (samoinstalace – více informací): 0 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Automatické stahování bankovních výpisů z ČSOB Business Connector a import pohybů na účtu do účetního systému ABRA Flexi / FlexiBee. Stahování plateb probíhá automaticky každou hodinu po celý den. Navíc je možné ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování.

Detailní návody nastavení propojení naleznete na stránce s přehledem propojení.

Upozornění: ČSOB poskytuje data o transakcích prostřednictvím výpisů pohybů na účtu. Výpisy vytváří až po provedení uzávěrky transakcí v bance za celý uplynulý kalendářní den, operace probíhá v hodinách po půlnoci. Tento postup znemožňuje získat informace o transakcích provedených dnes, přenést lze jen transakce provedené v předešlých dnech. Dativery se připojuje k bance každou hodinu, aby výpisy získalo co nejdříve.

Upozornění: ČSOB začne vytvářet výpisy ode dne, kdy tuto službu aktivujete, nevytváří je za předešlé dny. Vytvořené výpisy jsou navíc dostupné jen po dobu 14 dní. Potřebujete-li přenést starší platby, než nabízejí dostupné výpisy, stáhněte výpis plateb za požadované období ve formátu XML a pošlete jej jako přílohu na e-mailovou adresu flow (najdete ji na konci stránky konkrétního přenosu).

Po importu plateb je možné spouštět automatické párování plateb:

  • Párování příchozích plateb s vydanými fakturami a dobropisy přijatých faktur.
  • Párování odchozích plateb s přijatými fakturami a dobropisy vydaných faktur.

Párování plateb je ve výchozím nastavení prováděno na základě nalezení shody variabilního symbolu a zároveň částky s dokladem. Liší-li se jeden z údajů, není platba spárována. V nastavení je možné zvolit odlišné strategie párování, viz článek Párování plateb v ABRA Flexi.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Přenos plateb z banky do účetnictví
Vývojář: Dativery s.r.o.