ABRA Flexi / FlexiBee

Přečíslování dokladů v ABRA Flexi / FlexiBee

Hromadné přečíslování příchozích dokladů podle data přijetí.

  • Cena 90 Kč / měsíc
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Hromadné přečíslování příchozích dokladů podle data jejich přijetí v systému ABRA Flexi / FlexiBee.

S čím pomáhá?

Pomáhá udržet posloupnost číselné řady přijatých dokladů dle data jejich přijetí.

Hlavní přínos

Doplňuje funkci, která v účetním systému ABRA Flexi / FlexiBee není obsažena. Účetní šetří čas tím, že může příchozí doklady zaúčtovat do ABRA Flexi / FlexiBee v libovolném pořadí a pak je s využitím tohoto doplňku snadno přečíslovat, aby byla dodržena posloupnost dokladů dle data přijetí. Při použití doplňku není potřeba přijaté doklady před zaúčtováním řadit podle data přijetí. Doplněk může pomoci i v případě dokladů, které jsou přijaty opožděně, protože při přečíslování budou zařazené na odpovídající místo dokladové řady.

Jaké typy dokladů umožňuje doplněk přečíslovat?

  • Faktury přijaté
  • Pokladní doklady
  • Ostatní pohledávky
  • Ostatní závazky

Jak se doplněk používá?

Doplněk přidává do aplikace ABRA Flexi / FlexiBee uživatelské tlačítko Přečíslovat, které naleznete v horní nástrojové liště tabulkového přehledu dokladů. Před použitím funkce označíte v přehledu dokladů ty doklady, které chcete přečíslovat, např. všechny (pozor na aplikované filtry jako Typ dokladu či Stav úhrady). Po stisku tlačítka Přečíslovat se otevře nové okno s přehledem zvolených dokladů. Ve sloupcích se zobrazuje datum přijetí, nové číslo dokladu a u přečíslovaných dokladů i původní číslo. Změněná čísla dokladů jsou zobrazena tučně. Přečíslování dokladů proběhne až po stisku tlačítka Přečíslovat umístěného pod přehledem.

Při přečíslování dokladů dochází k výměně čísel mezi doklady, tj. žádná nová čísla nejsou vytvářena, žádná existující čísla nejsou smazána. Přečíslování proto zachovává mezery v dokladové řadě.

Detailní popis instalace a použití doplňku…

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Přečíslování dokladů v ABRA Flexi
Vývojář: Dativery s.r.o.