Rossum Elis

Rozpoznávání faktur pomocí Rossum Elis pro testování

Automatické rozpoznávání obsahu faktur a účtenek z PDF či skenů pomocí Rossum Elis bez napojení na ERP

  • Cena 7 Kč za doklad + instalace 5 990 Kč (samointalace zdarma)
  • Instalace a konfigurace pracovníkem Dativery (více informací): 5 990 Kč
  • Instalace a konfigurace uživatelem (samoinstalace – více informací): 0 Kč
Soukromí: Službu zajišťuje Dativery, popř. můžete poskytnout své přihlašovací údaje.

Automatické rozpoznávání obsahu přijatých a vydaných faktur a účtenek z formátů PDF, JPG, PNG a dalších pomocí Rossum Elis.

Upozornění: Scénář je určen pro testování služby Rossum Elis, aniž by bylo potřeba připojit konkrétní účetnictví či ERP. Používání scénáře je však běžně účtované podle počtu přijatých dokladů.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Rozpoznávání faktur pomocí Rossum Elis pro testování
Vývojář: Dativery s.r.o.