Rossum Elis

Rozpoznávání faktur pomocí Rossum Elis pro testování

Automatické rozpoznávání obsahu faktur a účtenek z PDF či skenů pomocí Rossum Elis bez napojení na ERP

Cena 7 Kč za doklad.
Soukromí: Službu zajišťuje Dativery, popř. můžete poskytnout své přihlašovací údaje.
Automatické rozpoznávání obsahu přijatých a vydaných faktur a účtenek z formátů PDF, JPG, PNG a dalších pomocí Rossum Elis.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Rozpoznávání faktur pomocí Rossum Elis pro testování
Vývojář: Dativery s.r.o.