Přenos faktur ze Shoptet do účetnictví

Automatický přenos faktur z e-shopů platformy Shoptet do účetního systému účetnictví.

Propojení automaticky přenáší všechny vydané faktury, zálohové faktury a dobropisy, které vzniknou v Shoptetu, do účetního systému účetnictví. Přenáší doklady vystavené ve všech nastavených měnách.

Možnosti nastavení synchronizace faktur:

  • Vazba na produkt. Lze určit, zda mají mít položky faktury vazbu na produkt a nebo být pouze textové.
  • Realizace objednávek. Při přenesení faktury do účetnictví lze určit, zda budou realizovány přenesené objednávky a zrušeny rezervace (tento režim se používá v případě expedice zboží ze Shoptetu).
  • Vytváření výdejek. Je možné určit, zda při přenesení faktury do účetnictví dojde k vytvoření výdejky ze skladu.

Frekvence synchronizace faktur:

  • Faktury jsou přenášeny v noci (od 5. hodiny ráno). Přenášeny jsou veškeré faktury od posledního přenosu po včerejšek včetně.
  • Následné změny ve fakturách a dalších dokladech přenášeny nejsou (tj. je možné faktury měnit v Shoptetu před jejich přenesením, následně je nezbytné provádět změny v obou aplikacích).

Při zadávání svých přihlašovacích údajů k Shoptetu uveďte prosím jméno uživatele, který bude mít přístup k exportu daňových dokladů, dobropisů a zálohových faktur. Pro toto propojení není potřeba zadávat žádné URL exportních feedů.

Instalace a použití Dativery AgentCo je Dativery Agent

Propojené aplikace a služby

Podporované aplikace