POHODA
Shoptet

Propojení faktur Shoptet s POHODA

Automatický přenos faktur z e-shopů platformy Shoptet do účetního systému POHODA.

Cena 290 Kč / měsíc + instalace 2 900 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Propojení automaticky přenáší všechny vydané faktury, zálohové faktury a dobropisy, které vzniknou v Shoptetu, do účetního systému POHODA. Přenáší doklady vystavené ve všech nastavených měnách.

Možnosti nastavení synchronizace faktur:

  • Vazba na produkt. Lze určit, zda mají mít položky faktury vazbu na produkt a nebo být pouze textové.
  • Realizace objednávek. Při přenesení faktury do POHODA lze určit, zda budou realizovány přenesené objednávky a zrušeny rezervace (tento režim se používá v případě expedice zboží ze Shoptetu).
  • Vytváření výdejek. Při přenesení faktury do POHODA je možné určit, zda dojde k vytvoření výdejky ze skladu.

Frekvence synchronizace faktur:

  • Faktury jsou přenášeny v noci (od 5. hodiny ráno). Přenášeny jsou veškeré faktury od posledního přenosu po včerejšek včetně.
  • Následné změny ve fakturách a dalších dokladech přenášeny nejsou (tj. je možné faktury měnit v Shoptetu před jejich přenesením, následně je nezbytné provádět změny v obou aplikacích).

Při zadávání svých přihlašovacích údajů k Shoptetu uveďte prosím jméno uživatele, který bude mít přístup k exportu daňových dokladů, dobropisů a zálohových faktur. Pro toto propojení není potřeba zadávat žádné URL exportních feedů.

Instalace a použití Dativery AgentCo je Dativery Agent

Upozornění: Pro firmy, které provozují e-shop v zahraničí, typicky české firmy s e-shopem provozovaným na Slovensku či slovenské firmy s e-shopem provozovaným v Česku, je potřeba zajistit větší úpravu dat faktur před jejich zapsáním do POHODY. Bez této úpravy by data faktur získaná ze Shoptetu byla chybná. Přenos opravuje data faktur pro firmy registrované k DPH v jiném než ve svém domovském státě, doplňuje rozdílné zaúčtování pro faktury vystavené s DIČ a bez DIČ odběratele a doplňuje správný řádek DPH. Instalační poplatek přenosu je v takových případech 10 000 Kč bez DPH.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Propojení Shoptet s POHODA – faktury
Vývojář: Dativery s.r.o.