Dativery je otevřené pro vývojáře.

Existuje několik cest jak integrovat Dativery do vaší aplikace.

Pro integraci musíte projít následující kroky:

  • vytvořit datový model a namapovat jej na vaše data. Model popisuje data vaší aplikace a mapuje je na náš obecný meta model. Můžete také použít obecný model bez přímého mapování.
  • popište API. Pomocí API se stahují data z vaší aplikace. Pokud používáte JS API s přímým poskytováním dat, můžete tento krok přeskočit (nedoporučujeme).
  • integrujte do vaší aplikace. To umožní použít Dativery přímo jako součást uživatelského rozhraní vaší aplikace. Můžete si vybrat z těchto API:
    • Rozšíření prohlížeče – tento postup se obvykle používá u nespolupracujících aplikací,
    • JS API – nejlepší nativní způsob integrace

JSONPath se používá pro mapování políček.