Ekonomický a účetní program POHODA zpřístupňuje svá data aplikacím třetích stran komplikovaně. Proto jsme vytvořili aplikaci Dativery Agent, která po instalaci na počítač s programem POHODA zajistí bezpečnou komunikaci s naším serverem v cloudu. Jako služba běžící v pozadí zajišťuje trvalé a bezpečné spojení (HTTPS) pro přenos nezbytných dat. Technické detaily o Agentu a propojení jsou popsané v článku Co je Dativery Agent.

V následujícím textu vysvětlíme:

  • instalaci Dativery Agentu
  • nastavení Dativery Agentu včetně SQL verzí systému POHODA
  • připojení při aplikaci scénáře
  • kontrolu propojení v Dativery Agentu

Instalace Dativery Agenta

Začněte stažením aktuální verze Dativery Agenta, instalační balíček má zhruba 100 MB. Po stažení jej spusťte a při dotazu Windows, zda chcete aplikaci povolit při instalaci provádět změny na vašem počítači, zvolte odpověď Ano (jde o běžnou instalaci). V instalačním programu vyjádřete souhlas s licenční smlouvou, po němž začne krátká instalace.

Při úspěšném dokončení instalace se zobrazí okno Dativery Agentu. V jeho horním menu se nabízí tlačítka:

  • Pozastavit/Spustit pro pozastavení či opětovné spuštění činnosti agenta. Tlačítko není většinu času potřeba, vhodné může být jen při obnově ze zálohy či při aktualizaci programu POHODA, při zálohování není potřeba Dativery Agent pozastavovat.
  • Vlaječka zobrazuje aktuální jazyk uživatelského rozhraní a zároveň slouží pro jeho přepnutí.
  • O aplikaci zobrazí dialog s informací o verzi Dativery Agenta.
Tlačítka v Dativery Agentu

Instalační program také umístí ikonku Dativery Agenta na plochu, což se hodí pro jeho spuštění.

Nastavení Dativery Agentu

Pro ověření nastavení zvolte v Agentu pod logem tlačítko Nastavit nové připojení. Je-li na počítači nainstalován program POHODA obvyklým způsobem, nabídne se vám výběr databází dostupných pro připojení:

Výběr databáze POHODA pro připojení

Pokud se ale Agentu nepodařilo najít adresář s instalací systému POHODA, klepněte na ikonku ozubeného kolečka Nastavení vpravo od tlačítka Nastavit nové připojení. V poli Instalační adresář ručně vyberte adresář, ve kterém je nainstalován systém POHODA a tedy umístěn program pohoda.exe. Po uložení se podívejte, zda se v nastavení nového připojení nabízejí databáze pro připojení.

Máte-li variantu účetního systému POHODA SQL nebo POHODA E1, bude nezbytné nastavit připojení Agenta k SQL. V rámci něj založíte v SQL nového uživatele s přístupem do všech databází systému POHODA a to včetně zápisu.

Připojení Dativery Agenta ke scénáři

Přejděte do webové aplikace Dativery a vyberte scénář s programem POHODA. Při aktivaci zvoleného scénáře budete dotázáni na jednorázové heslo z Dativery Agenta. Jednorázové heslo slouží pro projení konkrétní databáze programu POHODA a aplikace Dativery. Pokud již v Dativery některý program POHODA používáte, nabídne se vám také možnost použít stávající připojení.

Aktivace scénáře s formulářem pro zadání hesla propojení

Přepněte se do Dativery Agenta a zvolte tlačítko Nastavit nové připojení pod logem. Nabídne se vám výběr databází dostupných pro připojení:

Výběr databáze POHODA pro připojení

Zvolte databázi, kterou chcete připojit, a stiskněte tlačítko Připojit. Dativery Agent připraví jednorázová hesla a nabídne je v několika formách, ať již jako text ke zkopírování do schránky, připojovací URL či e-mail zaslaný na zadanou e-mailovou adresu:

Nabídka jednorázového hesla pro různá užití

Stiskněte tlačítko Zkopírovat do schránky a přejděte do webové aplikace Dativery, kde zkopírované heslo připojení vložte do pole Jednorázové heslo. Pak jej uložte stiskem blízkého tlačítka Uložit. Po aktualizaci stránky zadejte IČO připojované firmy a další obvyklé přihlašovací údaje programu POHODA a stiskněte tlačítko Propojit. Dál s aktivací scénáře pokračujte jako běžně.

Kontrola propojení v Dativery Agentu

Máte-li pochyby o aktuální funkčnosti propojení programu POHODA s Dativery, můžete si propojení zkontrolovat. Spusťte si Dativery Agent (vzpomeňte si např. na ikonku na ploše). Po otevření okna najděte blok věnovaný programu POHODA, v němž je vypsaný seznam připojených databází. V posledním sloupci Akce jsou tlačítka pro odstranění jednotlivých propojení na databáze.

Poznámky

Licence POHODY

Dativery Agent používá jednu uživatelskou licenci POHODY. Licenci používá jen v po dobu provádění jednotlivých operací s daty (čtení, zápis) a po skončení každé operace licenci opět uvolňuje. Máte-li v některé denní době využité veškeré uživatelské licence POHODY, je vhodné pořídit jednu další. Pokud však máte většinu dne alespoň jednu uživatelskou licenci POHODY volnou, není potřeba další pořizovat. Pokud Dativery Agent potřebuje použít uživatelskou licenci, ale žádná není v daný okamžik dostupná, prováděná operace nebude úspěšná a skončí s chybou. Většina integrací je však navržena tak, aby při svém dalším spuštění provedla operaci znovu.

Účetní období aneb nové roky

Založíte-li v účtované jednotce nové účetní období, např. pro nový kalendářní rok, Dativery automaticky přejde na novou databázi s novým rokem. Ve výjimečných případech se automatický přechod nemusí podařit, pak prosím kontaktujte podporu.

Související články