Ekonomický a účetní program POHODA využívá pro pravidelný import a export dat doplňující aplikaci POHODA mServer. Ta zpřístupňuje data z POHODY aplikacím třetích stran. Výrobce však doporučuje používat mServer pouze ve vnitřních sítích, nedoporučuje jeho přímé použití na počítačích s veřejnou IP adresou. Proto jsme vytvořili aplikaci Dativery Agent. Po instalaci na počítač s mServerem tato aplikace zajistí bezpečnou komunikaci s naším serverem v cloudu. Jako služba běžící v pozadí zajišťuje trvalé spojení (HTTPS) pro přenos nezbytných dat. Technické detaily o Dativery Agentu a propojení jsou popsané v článku Co je Dativery Agent.

V následujícím textu si vysvětlíme:

  • instalaci Dativery Agenta
  • připojení Dativery Agenta při aplikaci scénáře
  • kontrolu propojení v Dativery Agentu
  • ruční spouštění POHODA mServeru

Instalace Dativery Agenta

Začněte stažením aktuální verze Dativery Agenta, instalační balíček má zhruba 100 MB. Po stažení jej spusťte a při dotazu Windows, zda chcete aplikaci povolit při instalaci provádět změny na vašem počítači, zvolte odpověď Ano. V instalačním programu vyjádřete souhlas s licenční smlouvou, po němž začne krátká instalace.

Při úspěšném dokončení instalace se zobrazí okno Dativery Agenta. V jeho horním menu se nabízí tlačítko pro pozastavení či opětovné spuštění činnosti agenta. Protože Dativery Agent spouští a zastavuje mServer automaticky, není tlačítko většinu času potřeba. Vhodné může být jen při obnově ze zálohy či aktualizaci programu POHODA, při zálohování není potřeba Dativery Agent pozastavovat. Další tlačítko v podobě vlaječky označuje aktuální jazyk uživatelského rozhraní a zároveň slouží pro jeho přepnutí. Poslední tlačítko zobrazí dialog s informacemi o verzi Dativery Agenta. Instalační program také umístí ikonku Dativery Agenta na plochu, což se hodí pro jeho spuštění.

Tlačítka v Dativery Agentu

Připojení Dativery Agenta

Přejděte do webové aplikace Dativery a zvolte scénář s programem POHODA. Při aktivaci zvoleného scénáře budete dotázáni na jednorázové heslo z Dativery Agenta (pokud již některý program POHODA v Dativery používáte, nabídne se vám také možnost použít stávající). Jednorázové heslo slouží pro projení konkrétní databáze programu POHODA a aplikace Dativery.

Aktivace scénáře s formulářem pro zadání hesla propojení

Přepněte se do Dativery Agenta a zvolte tlačítko Nastavit nové připojení pod logem. Je-li na počítači korektně nainstalován program POHODA, nabídne se vám výběr databází dostupných pro připojení:

Výběr databáze POHODA pro připojení

Zvolte databázi, kterou chcete připojit, a stiskněte tlačítko Připojit. Dativery Agent připraví jednorázová hesla a nabídne je v několika formách, ať již jako text, připojovací URL či e-mail zaslaný na zadanou e-mailovou adresu.

Nabídka jednorázového hesla pro různá užití

Stiskněte tlačítko Zkopírovat do schránky a přejděte do webové aplikace Dativery, kde zkopírované heslo připojení vložte do pole Jednorázové heslo. Pak jej uložte stiskem blízkého tlačítka Uložit. Po aktualizaci stránky zadejte IČO připojované firmy a další obvyklé přihlašovací údaje programu POHODA a stiskněte tlačítko Propojit. Dál s aktivací scénáře pokračujte jako běžně.

Kontrola propojení v Dativery Agentu

Máte-li pochyby o aktuální funkčnosti propojení programu POHODA s Dativery, můžete si propojení zkontrolovat. Spusťte si Dativery Agent (vzpomeňte si na ikonku na ploše). Po otevření okna najděte blok věnovaný programu POHODA, v němž je vypsaný seznam připojených databází. Vedle názvu databáze se objevuje barevný indikátor připojení – zelená znamená připojeno, červená znamená nepřipojeno. V posledním sloupci Akce jsou tlačítka pro odstranění jednotlivých propojení na databáze.

Poznámky

POHODA mServer

Agent Dativery spouští mServer sám podle potřeby a pokud již není potřeba, vypíná jej. Pokud tedy při požadavku není spuštěný mServer, zajistí automaticky jeho nastartování a po vyřízení požadavku jej vypne.

Občas však nemusí jít mServer spustit. Jde o chybu mServeru jako takového a při jejím zaznamenání je vhodné se obrátit na společnost STORMWARE s.r.o., výrobce programu POHODA, aby měli dostatek dat pro její opravu.

Pro takový případ je dobré znát ruční spuštění mServeru. V programu POHODA otevřete konkrétní účetní jednotku a následně v hlavním menu podmenu Databáze. V něm klikněte na položku POHODA mServer… Otevře se okno mServeru s výčtem účetních jednotek:

Výběr účetní jednotky pro spuštění mServeru

Z tohoto seznamu zvolte účetní jednotku, pro který mServer potřebujete spustit, a klikněte na ni pravým tlačítkem myši, aby se vám otevřelo kontextové menu. Z nabízených položek klepněte na Spustit jako samostatný proces, což spustí mServer na pozadí a vy budete moci dále s pracovat s programem POHODA. Při volbě položky Spustit… (či při kliknutí na tlačítko Spustit… v pravém dolním rohu) by mServer ruční práci s programem POHODA blokoval).

Ruční spuštění mServeru z programu POHODA má navíc tu výhodu, že nevyčerpá jednu licenci programu POHODA.

Účetní období aneb nové roky

Založíte-li v účtované jednotce nové účetní období, např. pro nový kalendářní rok, Dativery automaticky přejde na novou databázi s novým rokem.