Dativery podporuje různé způsoby integrací. Jedním z jednoduchých způsobů jsou přenosy dat ve formátu XML. Při přenosu se z dat získaných ve zdrojovém systému se vytvoří XML soubor přesně dle potřeb konkrétního cílového systému. Připravený XML soubor je možné do cílového systému naimportovat. Výhodou řešení je možnost předat XML soubory jakkoliv (např. účetní pro ruční import) a to bez nutnosti řešit online přístup k API se správcem cílového systému.

V případě importů dat do ABRA Gen využíváme placený doplněk Importy dokladů z XML.

Instalace a příprava importů

Po objednání doplňku vám ze společnosti ABRA Software a.s. zašlou doplněk pro ABRA Gen ve formátu AIS. Nainstalujte doplněk AIS v “ABRA Gen” / “Nástroje přizpůsobení” / “Instalační sady” / “Seznam” / “Importovat sadu” / “Zjednodušený import”.

Jakmile budete mít doplněk nainstalován, můžete nastavit XML importy. Pro jistotu uvádíme, že stačí vyplnit importy pouze pro data, která chcete importovat.

Přidejte definici XML importu v “ABRA Gen” / “Administrace” / “Číselníky” / “Definice XML importu”. Vyplňte tyto hodnoty:
Kód: viz tabulka
Název: viz tabulka
Definovatelný formulář: Definice XML importu
Skript pro zpracování: eu.abra.rama.xml_import.extras.lib.RunAfter

AgendaKódNázev
AdresářADRN1C2EX0BUJD13ACP03KIU0CLP4
Faktura přijatáFAPPPC2EX0BUJD13ACP03KIU0CLP4
Faktura vydanáFAVPLC2EX0BUJD13ACP03KIU0CLP4
Formulář definice XML importu

Pokud jste vše udělali správně, v odpovídajících agendách se v pravém sloupci zobrazí tlačítko “XML Import” a jste připraveni pro importování dat.

Tlačítko XML import najdete v pravém dolním rohu.

Import do ABRA Gen

Scénáře Dativery získaly data ze zdrojového systému a připravily vám soubory XML pro import do ABRA Gen. V adresáři s těmito XML soubory si založte několik dalších adresářů:

  • DONE
  • Errors
  • Logs

Tyto adresáře vám pomohou při importech. Pokud import proběhne kompletně, dojde k přesunu importovaného XML souboru do adresáře DONE. Pokud ale při importu nastane chyba, dojde k přesunu souboru do adresáře Errors a v do adresáře Logs se zapíše soubor s protokolem. Pokud by ve výjimečném případě při importu chyba nastala, budeme mít o soubor s protokolem zájem pro zajištění úpravy vytváření XML souborů.

Nyní už opravdu stačí jen v příslušné agendě kliknout na tlačítko XML import a otevřít soubor s XML pro import.

Poznámka: Pokud importujete faktury vydané, je pro kontrolní hlášení nutné používat číslo dokladu z políčka Reference.