Účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) umí načítat bankovní výpisy Raiffeisenbank v několika formátech, např. ve formátu ABO. Načítání od uživatele vyžaduje opakované stahování výpisů plateb z banky a následné ruční nahrání do účetnictví.

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické stahování výpisů plateb od této tradiční banky do vaší instalace Flexi, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.

Upozornění: Nezbytnou podmínkou pro automatické načítání je firemní účet a příplatkové právo na import hromadné platby a stažení datových výpisů. Pokud si už nyní stahujete výpisy ve formátu ABO či Gemini, zmíněné právo nejspíše máte. Službu není možné použít s internetovým bankovnictvím X-Business pro jeho omezenou funkčnost.

Alternativa: Nabízíme též novější přenos využívající korporátní Premium API Raiffeisenbank. Přenos plateb je též automatický a platby jsou v něm přenášené častěji, každou hodinu. Více se o přenosu dozvíte v podobném návodu.

Příprava ve Flexi

Pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace Flexi včetně určení firmy.

Pokud bankovní účet u Raiffeisenbank ještě nemáte ve Flexi založený, založte jej. K tomuto účtu budou nahrávány jeho výpisy plateb. Při aktivaci scénáře v Dativery uvedete zkratku tohoto účtu. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů. Akademie Flexi nabízí video návod založení:

Příprava v Raiffeisenbank

Pokud jste si dosud nestahovali z Raiffeisenbank bankovní výpisy v datovém formátu, třeba jen v PDF, budete muset zajít na některou z poboček banky a uhradit poplatek za právo na import hromadné platby a stažení datových výpisů. Orientační cena 200 Kč za rok a účet, přesnou částku a podmínky naleznete v příslušném ceníku banky.

Pro nastavení zasílání se přihlaste do svého internetového bankovnictví. V hlavního menu zvolte položku Účty. Zobrazí se vám přehled vašich účtů. V něm zvolte účet, pro který chcete výpisy zasílat, a přejděte na jeho stránku. Klepněte v menu po levé straně na položkou Výpisy a zvolte položku Nastavení výpisů. Podle předešlého můžete přidat nový výpis, změnit stávající výpis nebo přidat zcela nový po stisku tlačítka Doplňková řada, což doporučujeme.

Ve formuláři nového výpisu nastavíte:

  • Způsob distribuce na E-mail a Internetové bankovnictví,
  • Formát pro zasílání e-mailem na XML,
  • Perioda sestavení dle svého uvážení, doporučujeme Denní zasílání.
  • Vytvářet i bez pohybů nastavíte na Ano, abychom společně věděli, že výpisy z banky chodí, jen jsou prázdné.
  • Zadáte nový e-mail, kde uvedete adresu získanou při aktivaci scénáře v Dativery.

A na druhém kroku nastavení nového výpisu dokončíte.

Jak propojení funguje?

Raiffeisenbank umí zasílat výpisy plateb ve formátu XML na určenou e-mailovou adresu. V internetovém bankovnictví nastavíte zasílání výpisu na speciální adresu (viz výše), která je automaticky vytvořena při aktivaci scénáře. Jakmile na tuto adresu přijde e-mailová zpráva s bankovním výpisem, proběhne načtení plateb do účetnictví. Nastavením frekvence zasílání výpisů v Raiffeisenbank, tj. zda budou zasílány denně, týdně atd., si určujete, jak často budou platby načítány do účetnictví.

V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do Flexi. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb ve Flexi.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit nechat přenášet výpisy Raiffeisenbank do Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.