Účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) načítá bankovní výpisy Raiffeisenbank v několika formátech, např. ve formátu ABO. Načítání vyžaduje od uživatele opakované stahování výpisů plateb z banky a následné ruční nahrávání do účetnictví.

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické průběžné stahování výpisů plateb z Raiffeisenbank do vaší instalace ABRA Flexi, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.

Upozornění: Nezbytnou podmínkou pro používání tohoto přenosu je korporátní Premium API Raiffeisenbank. Přístup zřídíte v internetovém bankovnictví, viz dále.

Alternativa: Nabízíme též původní přenos využívající výpisy zasílané Raiffeisenbank e-mailem. Přenos plateb je též automatický, platby jsou v něm přenášené jen jednou denně. Více se o přenosu dozvíte v podobném návodu.

Výhoda automatického načítání výpisů

Automatizované stahování plateb přináší stabilní spolehlivost. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje dostupné informace o úhradách co nejdříve. Výhodou je též úspora času: pokud každý pracovní den věnujete ručnímu přenosu výpisu 6 minut, jsou to měsíčně alespoň dvě hodiny, které je lepší strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací. Automatický přenos plateb je prostě výhodou, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.

Raiffeisenbank ve svém Premium API umožňovala do září 2021 získat platby nejdříve za předešlý den. Od konce září 2021 jsou přenášené transakce i za aktuální den.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet platby z Raiffeisenbank do účetního systému ABRA Flexi, budete muset udělat následující kroky:

 • Vytvořit certifikát v internetovém bankovnictví Raiffeisenbank.
 • Nastavit bankovní účet v ABRA Flexi.
 • Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k ABRA Flexi.
 • Aplikovat scénář propojení Raiffeisenbank a systému ABRA Flexi.

V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny.

Certifikát v Raiffeisenbank

Aby Dativery prokázalo bance oprávnění přistupovat k informacím o vašem účtu, musí se prokázat certifikátem. Ten můžete vytvořit v internetovém bankovnictví, stačí postupovat podle těchto kroků:

 1. Přihlaste se k internetovému bankovnictví, ve kterém spravujete účet určený k napojení.
 2. V horní liště klepněte na ikonku ozubeného kola značící nastavení účtu.
 3. V postranní nabídce zvolte položku Správa certifikátů a následně položku Nový certifikát.
 4. Zadejte informace o certifikátu:
  • Název certifikátu
  • Dvakrát heslo k certifikátu
  • Vyberte účet pro stahování a zaškrtněte u něj sloupec Transakční historie. Pole ve sloupci Hromadné platby nechte prázdné, nezaškrtnuté.
  • Seznamte se s Produktovými podmínkami Služeb přímého bankovnictví a zaškrtnutím toto seznámení stvrďte.
  • Zvolte Pokračovat.
  • Po kontrole údajů vytvářeného certifikátu si nechte poslat kód a vytvoření certifikátu potvrďte.
 5. Certifikát je vytvořen, gratulujeme! Klepnutím na odkaz Stáhnout certifikát si jeho soubor stáhněte na svůj počítač, abyste jej později mohli nahrát do Dativery.

Bankovní účet v ABRA Flexi

Pokud ještě nemáte ve Flexi založený bankovní účet pro platby z Raiffeisenbank, založte jej. K tomuto účtu bude Dativery nahrávat výpisy plateb. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů. Akademie ABRA Flexi nabízí video návod založení:

Při aktivaci scénáře v Dativery si tento účet zvolíte.

Uživatel s REST API v ABRA Flexi

Pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace ABRA Flexi včetně určení firmy. Pokud byste měli nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.

Scénář přenosu plateb Raiffeisenbank

V dalším kroku aplikujte scénář přenosu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete Výpisy Raiffeisenbank do ABRA Flexi a aplikujte jej.

 1. Přidejte nové propojení s Raiffeisenbank tím, že vyplníte:
  • Číslo bankovního účtu, ze kterého se budou stahovat transakce,
  • Kód měny tohoto účtu, resp. měny, která bude přenášena,
  • Nahrajete certifikát pro přístup,
  • Zadáte heslo k tomuto certifikátu.
 2. Zvolte existující propojení s Flexi nebo přidejte nové vyplněním:
  • Adresy serveru s instalací Flexi,
  • Čísla portu, na kterém je Flexi zpřístupněno,
  • Jméno uživatelské účtu pro přístup Dativery,
  • Heslo k tomuto účtu.
  • Stiskněte tlačítko Další, načež se Dativery zkusí na server připojit.
  • Pokud uspěje, nabídne vám na výběr účtovanou společnost.
 3. Nastavte parametry přenosu, tj.:
  • Zvolte typ bankovního dokladu, se kterým budou platby vytvářeny.
  • Zvolte bankovní účet, na který budou platby připisovány.
  • Zadejte výchozí měnu firmy v účetnictví (v Česku obvykle CZK, na Slovensku EUR, …).
  • Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
  • Určete vlastnosti párování plateb.
  • Nastavení uložte.
 4. Aktivace je dokončená, stahování začíná.

Raiffeisenbank umí vést tzv. multiměnové účty (na jednom účtu jsou vedeny prostředky ve více různých měnách). Protože API Raiffeisenbank neumí poskytnout transakce ve všech měnách najednou, je potřeba vytvořit přenos pro každou z používaných měn.

Jak propojení funguje?

Dativery se připojuje k Raiffeisenbank pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání bankovního výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví ABRA Flexi.

V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do ABRA Flexi. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb v ABRA Flexi.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet bankovní výpisy Raiffeisenbank do ABRA Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.