Jednou z věcí, kterou může e-shop udělat pro spokojenost svých klientů, je umetení cestičky při placení. Nabídnout takové spektrum způsobů zaplacení, aby uživatel našel ten svůj. Značnou pomocí provozovateli e-shopu může v takovém případě být platební brána, např. PayU. Jejich globální platební řešení nabízí možnost platby bankovním převodem, platební kartou, úhradou z elektronických peněženek Google Pay, Apple Pay, Visa Checkout, Masterpass a také vlastní rychlou PayU Express Platbu. Neschází podpora platby v zahraničních měnách.

Platební brána je e-commerce řešení, které ušetří provozovateli e-shopu starosti s dojednáváním obchodních podmínek u mnoha subjektů a implementací různých technických řešení. Brána zajistí zákazníkům pohodlné placení, ale je vhodné platební bránu plně zapojit do celého procesu prodeje, kam patří i účetnictví.

Propojení s účetnictvím

S pomocí Dativery je možné platební bránu PayU možné napojit na váš účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee). Propojení od Dativery zajišťuje automatické načtení výpisů realizovaných úhrad z platební brány a import těchto plateb do účetnictví.

Platební brána PayU umí zasílat výpisy plateb ve formátu CSV na určené e-mailové adresy. Přidáte si výpis plateb zasílaný na speciální adresu, kterou právě pro vás připraví Dativery. Jakmile na tuto adresu přijde e-mailová zpráva s bankovním výpisem, proběhne načtení plateb do účetnictví. Nastavením frekvence zasílání výpisů u PayU, tj. zda bude výpis zasílán denně, týdně, měsíčně či každý třetí den, si určujete, jak často budou platby přeneseny do účetnictví.

Rozhodnete-li se, může se po každém načtení plateb do účetnictví spouštět automatické párování těchto plateb s vydanými fakturami. Naimportované platby jsou s fakturami spárované, pokud odpovídá variabilní symbol a zároveň částka platby s údaji dokladu. Liší-li se jeden z údajů, není platba spárována, a čeká na ruční zpracování, aby byly při samotném automatickém párování vyloučené chyby a zároveň se odhalily případné omyly zákazníků.

Doklady vytvářené ve Flexi

Platební brána PayU poskytuje informace o poplatcích souvisejících s platbou a proto jsou při importu pro každou platbu vytvořeny tři bankovní doklady:

 1. doklad na brutto částku odpovídající částce uhrazené zákazníkem,
 2. doklad na netto částku, tj. čistou částku, která vám bude platební bránou vyplacena,
 3. doklad na částku poplatku PayU za zpracování platby.

Vytváření trojice dokladů je cestou ke správnému účtování tržeb a nákladů. Abyste ale měli nad doklady a účtováním plnou kontrolu, je v nastavení flow nabídnuta i možnost vypnout vytváření druhého a třetího dokladu.

První vytvářený doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, existuje, aby bylo možné párovat platbu s vydanou fakturou podle fakturované částky.

Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou bránou PayU, je potřebné pro nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu.

Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání platební brány samotné. V nastavení flow je možné zadat předpis zaúčtování, podle kterého budou tyto doklady účtovány.

V nastavení flow můžete zadat typ dokladu pro všechny vytvářené doklady. U uvedeného typu dokladu můžete ve Flexi určit předpis zaúčtování pro příjem a výdej, který bude použit pro účtování prvního a druhého dokladu.

Příprava ve Flexi

Připomeneme, že pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis, znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace Flexi včetně určení firmy.

Ve svém Flexi si pro platební bránu PayU založte nový bankovní účet (v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů). K tomuto účtu budou nahrávány výpisy plateb z platební brány. Při aktivaci scénáře v Dativery si tento účet zvolíte.

Příprava výpisů u brány PayU

V administraci svého účtu platební brány PayU zvolte v menu položku Výpisy PDF/CSV/ABO a pod ní položku Periodické výpisy.

 1. Na zobrazené stránce periodických výpisů klepněte na tlačítko Nový periodický výpis.
 2. V zobrazeném formuláři vyplňte políčka:
 3. Zvolte obchod, jehož data chcete exportovat.
 4. Do pole E-mail zadejte e-mailovou adresu vytvořenou Dativery.
 5. Za jazyk výpisu zvolte CZ.
 6. U pole Frekvence můžete zvolit:
  • buď hodnotu po každé výplatě,
  • nebo hodnotu jiná a v dalším poli Interval ve dnech zadat 1 (chcete-li méně časté přenášení dat do Flexi, můžete zadat vyšší počet dní)
  • nebo zvolit některou z nabízených frekvencí.
 7. Jako Formát souboru zvolte CSV, jeho detailní nastavení ve čtyřech následujících polích ponechte na připravených hodnotách (u kódování např. UTF-8).
 8. U pole Hlavička zvolte možnost Ano.
 9. V Datech výpisu stiskněte tlačítko >> mezi přehledy polí, aby ve výsledku byly názvy všech polí uvedené v pravém sloupci.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet výpisy plateb z brány PayU do Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.