Služby REVO aliance Raiffeisenbank a EVO Payments International zajistí vašim zákazníkům pohodlné a také rychlé placení platebními kartami Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, American Express a Diners Club. E-commerce řešení REVO podporuje kromě všech zmíněných platebních karet i platby digitální peněženkou či elektronické převody z několika bank.

Propojení s účetnictvím

Platební terminály REVO je možné s pomocí Dativery napojit na váš účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee). Propojení od Dativery zajišťuje automatické načtení výpisů realizovaných transakcí na terminálech do účetnictví. K administraci terminálů REVO se není možné připojit pomocí API, administrace ani nezasílá výpisy plateb na určené e-mailové adresy. Výpisy plateb je nezbytné stáhnout z administrace REVO ve formátu TXT a získaný soubor poslat e-mailem na adresu získanou od Dativery.

Jakmile na stanovenou adresu Dativery přijde e-mailová zpráva s výpisem realizovaných plateb, proběhne jejich načtení do účetnictví Flexi. Jak často budete z administrace terminálů REVO stahovat výpisy a posílat je na e-mailovou adresu Dativery, tak často budou platby načítány do účetnictví.

Rozhodnete-li se, může se po každém načtení plateb do účetnictví spouštět automatické párování naimportovaných plateb s vydanými fakturami. Načtené platby budou s fakturami spárované, pokud odpovídá variabilní symbol a zároveň částka platby s údaji dokladu. Liší-li se jeden z údajů, není platba spárována a čeká na ruční zpracování. Tak se při automatickém párování lépe vyloučí možnost chyby a odhalí případné omyly zákazníků.

Doklady vytvářené ve Flexi

Terminály REVO poskytují informace o poplatku (provizi) související s realizací platby. Díky tomu mohou být při importu pro každou platbu vytvořeny tři bankovní doklady:

  1. doklad na brutto částku odpovídající částce uhrazené zákazníkem,
  2. doklad na netto částku, tj. čistou částku, která vám bude REVO vyplacena,
  3. doklad na částku poplatku za zpracování platby na REVO.

Vytváření trojice dokladů je cestou ke správnému účtování tržeb a nákladů. Abyste měli nad doklady a účtováním plnou kontrolu, je v nastavení flow nabídnuta i možnost vytváření druhého a třetího dokladu vypnout.

První doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, je vytvářen pro možnost párování s vydanou fakturou podle částky.

Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou ze služby REVO, je potřeba pro nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu.

Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání terminálů. V nastavení flow je možné zadat předpis zaúčtování, podle kterého budou tyto doklady účtovány.

V nastavení flow můžete také zadat typ dokladu pro všechny vytvářené doklady. U uvedeného typu dokladu můžete ve Flexi určit předpis zaúčtování pro příjem a výdej, který bude použit pro účtování prvního a druhého dokladu.

Příprava ve Flexi

Připomeneme, že pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace Flexi včetně určení firmy.

Ve svém Flexi si pro terminály REVO založte nový bankovní účet (v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů). K tomuto účtu budou nahrávány výpisy plateb realizovaných na terminálech REVO. Při aktivaci scénáře v Dativery uvedete zkratku tohoto účtu.

Příprava administrace REVO

V administraci terminálů REVO není potřeba nijak připravovat. V administraci svého účtu REVO stáhněte elektronický výpis ve formátu TXT a pošlete jej na e-mailovou adresu, kterou vám zřídilo Dativery. Opakujte pokaždé, když budete chtít platby načíst.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet výpisy plateb terminálů REVO do Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.