Jedním ze způsobů integrace Dativery do vaší aplikace je použit naše JS API.

Zde je návod jak na to:

[html]
<script src="https://integrate.dativery.com/api/v1/integrate.js" />

<!– we will put content into this box –>
<div id="box"></div>
[/html]

Inicializujte knihovnu (voláno jen jednou na stránce):

[code language=”js”]
var pz = new Dativery({
app: ‘com.gmail’, // application identification
});

var integration = pz.integrate(‘#box’); // integrate in div with ID ‘box’
[/code]

Musíte vyvolat událost, pomocí které řeknete Dativery, na jaký obsah se uživatel právě dívá. Pokud se kontext stránky změní (uživatel vybere jinou položku), je nutné událost vyvolat znovu.

[code language=”js”]
/* this will enable integration using URL mapping in Dativery */
integration.integrateByURL();
[/code]

Můžete také přímo určit, na co se uživatel dívá:

[code language=”js”]
/* this will invoke event, but data are read thru app’s API */
integration.invokeEvent({
entityDef: ‘com.gmail.threads’,
operation: ‘view’,
key: ‘157d2a0e7e0244b0’,
});
[/code]

Or you can directly provide the data to Dativery:

[code language=”js”]
/* this will invoke event, but data are provided directly in the page */
integration.invokeEvent({
entityDef: ‘com.dativery.model.entities.contacts’,
operation: ‘view’,
key: ‘123’,
data: {
‘com.dativery.model.entities.contacts@firstname’: ‘John’,
‘com.dativery.model.entities.contacts@surname’: ‘Doe’,
},
});
[/code]

Pokud vás zaujalo naše API, kontaktujte nás.