Daňové doklady k úhradam ve ABRA Flexi

Vytvoření daňových dokladů k úhradám proforma faktur ve ABRA Flexi.

Vytvoří daňové doklady k uhrazeným proforma fakturám. Nastavíte si typ dokladu, který se má kontrolovat. Pokud dojde k úhradě dokladu tohoto typu, bude automaticky vygenerován daňový doklad k úhradě.

Tento doplněk je vhodné kombinovat s automatickými importy výpisů plateb z banky, které podporují i automatické párování příchozích plateb s vydanými doklady.

Propojené aplikace a služby

Podporované aplikace