ABRA Flexi / FlexiBee

Daňové doklady k úhradam ve ABRA Flexi

Vytvoření daňových dokladů k úhradám proforma faktur ve ABRA Flexi.

  • Cena 240 Kč / měsíc (za další stejnou integraci 59 Kč / měsíc)
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.
Vytvoří daňové doklady k uhrazeným proforma fakturám. Nastavíte si typ dokladu, který se má kontrolovat. Pokud dojde k úhradě dokladu tohoto typu, bude automaticky vygenerován daňový doklad k úhradě. Tento doplněk je vhodné kombinovat s automatickými importy výpisů plateb z banky, které podporují i automatické párování příchozích plateb s vydanými doklady.

Propojené aplikace a služby