Automatické objednávky mezi dvěma ABRA Flexi

Automaticky vytvoří objednávku přijatou v ABRA Flexi na základě objednávky vydané v jiném Flexi.

Automaticky vytvoří objednávku přijatou v ABRA Flexi (FlexiBee) na základě objednávky vydané v jiném ABRA Flexi. Šetří čas a práci např. v případě, kdy dceřiná společnost objednává veškeré prodávané zboží od mateřské společnosti.

Propojené aplikace a služby

Podporované aplikace