Automatické vyskladnění objednávek ve flexibee

Podle pravidel automaticky převede přijatou objednávku do výdejky.

Nastavíte pravidla a automaticky vyskladní přijaté objednávky, pokud se dostanou do definovaného stavu.

  • Řídí se stavem objednávky.
  • Podporuje stornování výdejky pro stornované objednávky.
  • Pokud v objednávce stornujete položku, dojde k částečnému stornování.

Umí zcela automatizovat skladové pohyby pro objednávky a skvěle spolupracuje s Faktury a zálohy k objednávce.

Propojené aplikace a služby

Podporované aplikace