ABRA Flexi / FlexiBee

Automatické vytváření daňových dokladů v ABRA Flexi / FlexiBee

Automaticky vytváří zálohy, ZDD a výsledné faktury k přijatým objednávkám.

  • Cena 1 190 Kč / měsíc
  • Instalace a konfigurace pracovníkem Dativery (více informací): 14 390 Kč
  • Instalace a konfigurace uživatelem (samoinstalace – více informací): 0 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Doplněk pro ABRA Flexi / FlexiBee řeší různé scénáře fakturace na základě objednávek přijatých:

  • vytváří zálohové faktury (zálohy),
  • v případě úhrady převodem na účet dokáže zálohovou fakturu označit pro odeslání e-mailem,
  • k úhradám zálohových faktur může vytvářet zálohový daňový doklad (ZDD),
  • v případě úhrady dobírkou může automaticky vytvářet finální fakturu,
  • k odeslaným nebo doručeným objednávkám může vytvořit výslednou fakturu včetně odpočtu záloh,
  • výsledné faktury může označit pro odeslání e-mailem odběrateli,
  • může vytvářet výslednou fakturu, pokud nedojde k expedici objednávky do 14 dnů od úhrady.

Vše je plně konfigurovatelné a umožňuje zohlednit různé nestandardní situace a manuálně vytvořené doklady.

Poznámka: Doklady, které mají být odeslány e-mailem, jsou v ABRA Flexi / FlexiBee označeny stavem pro odeslání, ale nejsou doplňkem přímo odesílány. Doklady může odeslat některý z doplňků využívajících e-mailingové služby nebo bezplatný doplněk (jen pro ABRA Flexi Premium).

Zdarma: S doplňkem získáte i kontrolní nástroj pro odhalení objednávek bez vytvořené faktury nebo dobropisu.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Automatické vytváření daňových dokladů v ABRA Flexi
Vývojář: Dativery s.r.o.