ABRA Flexi / FlexiBee

Automatické vyskladnění objednávek ve ABRA Flexi / FlexiBee

Podle pravidel automaticky převede přijatou objednávku do výdejky.

  • Cena 290 Kč / měsíc (za další stejnou integraci 149 Kč / měsíc)
  • Instalace a konfigurace pracovníkem Dativery (více informací): 3 590 Kč
  • Instalace a konfigurace uživatelem (samoinstalace – více informací): 0 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Nastavíte pravidla a automaticky vyskladní přijaté objednávky, pokud se dostanou do definovaného stavu.

  • Řídí se stavem objednávky.
  • Podporuje stornování výdejky pro stornované objednávky.
  • Pokud v objednávce stornujete položku, dojde k částečnému stornování.

Umí zcela automatizovat skladové pohyby pro objednávky a skvěle spolupracuje s Faktury a zálohy k objednávce.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Automatické vyskladnění objednávek v ABRA Flexi
Vývojář: Dativery s.r.o.