Připravujeme změnu, která se zaměří na zvýšení aktuálních cen, a to jak instalačních poplatků, tak těch měsíčních. Našim stávajícím klientům zdražujeme služby vůbec poprvé!

Ke změně ceníku dojde k 1. únoru 2023, jeho položky se navýší v průměru o 20 %.

Některé položky ale zůstanou beze změny – např. hodinová sazba práce, instalace přenosů plateb a Rossum.

Upravili jsme i pásma počtu přenesených objednávek pro propojení e-shopů a nově se ceníkem přenesených objednávek budou řídit i přenosy dokladů z Expanda.

Nový ceník je k nahlédnutí na webu Dativery: https://www.dativery.com/cs/cenik-sluzeb-2023/ .