Účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) umí načítat bankovní výpisy České spořitelny hned v několika formátech. Ale kdo by chtěl každý den stahovat výpis z banky a ručně jej nahrávat do účetnictví. Jde to efektivněji! Nabízíme vám automatické stahování plateb z účtů České spořitelny.

Alternativa: V nabídce máme také starší přenos stahující výpisy plateb ze služby BUSINESS 24 včetně podobného návodu instalace, ale doporučujeme tento novější.

Výhoda automatického propojení s účetnictvím

V rámci projektu Bankovní výpisy Dativery podporuje automatické stahování výpisů plateb od této tradiční banky do vaší instalace ABRA Flexi – bez opakované ruční práce člověka. Automatizované zpracování plateb je nezbytností, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách mít v účetnictví častěji než např. jednou měsíčně. Obvykle je také automatický přenos výhodnější.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet všechny pohyby na bankovním účtu u České spořitelny do svého účetního systému ABRA Flexi, budete muset udělat následující kroky:

 1. Připravit bankovní účet v systému ABRA Flexi.
 2. Aplikovat scénář propojení České spořitelny a systému ABRA Flexi.

V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.

Příprava v ABRA Flexi

Pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete vyplňovat přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace Flexi včetně určení firmy.

Pokud v ABRA Flexi ještě nemáte založený bankovní účet České spořitelny, založte jej. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů. Akademie ABRA Flexi nabízí video návod založení:

Jednotlivé nahrávané bankovní transakce (ve Flexi vedené jako bankovní doklady) budou odkazovat na tento založený účet. Při aktivaci scénáře v Dativery vyberete tento účet jako cílový.

Scénář přenosu plateb České spořitelny

V dalším kroku přidáte scénář přenosu a během něj poskytnete bezpečným způsobem Dativery přístup k datům o vašich účtech (využívá se OAuth 2.0). Nejlépe v nové záložce či v novém okně prohlížeče si otevřete scénář Přenos plateb z České spořitelny do ABRA Flexi a aplikujte jej. Pokračujte:

 1. Pokud již máte přidanou aplikaci Česká spořitelna pro přenos jiného účtu, přidejte další aplikaci České spořitelny.
 2. Zobrazí se vám informace o nutnosti poskytnutí přístupu Dativery k vašim datům u České spořitelny. Stiskněte tlačítko Poskytnout přístup.
 3. Následně se na webu České spořitelny zobrazí stránka žádosti Dativery o propojení. Přihlaste se do České spořitelny pomocí čísla nebo uživatelského jména. Pomocí aplikace George klíč potvrďte přihlášení i souhlas s propojením.
  Poznámka: Vaše přihlašovací údaje neopustí web České spořitelny a Dativery se k těmto údajům vůbec nemůže dostat.
 4. Zobrazí se vám znovu aktivace scénáře na webu Dativery. Z nabídky bankovních účtů v České spořitelně vyberte účet, ze kterého chcete přenášet platby. Uložte nastavení, čímž budete mít Českou spořitelnu připojenou. V aktivaci scénáře se vám zobrazí dokončený krok připojení aplikace České spořitelny. Klepněte na tlačítko Dále.
 5. Zvolte již připojenou aplikaci ABRA Flexi nebo přidejte zcela nové propojení na ABRA Flexi.
 6. V následujícím kroku nastavte parametry přenosu, konkrétně:
  • Zvolte cílový bankovní účet zadaný v ABRA Flexi.
  • Zadejte datum, od kterého se platby mají přenášet.
  • Máte-li na účtu České spořitelny platby v různých měnách, zadejte kód měny, která se bude přenášet.
  • Zvolte, zda bude spouštěno automatické párování plateb a nastavte jeho parametry.
 7. Nastavení uložte, čímž je aktivace dokončená.

Pro účetní kanceláře: Přidáváte-li přenos pro své klienty, vyplňte v 3. bodu jejich přihlašovací údaje, zavolejte klientovi a nechte jej potvrdit souhlas s propojením v mobilní aplikaci. Popřípadě se s klientem můžete sejít osobně a nechat jej potvrdit souhlas s propojením.

Jak propojení funguje?

Dativery se k bance automaticky připojuje pravidelně každou hodinu ve dne i v noci. Vedle automatu máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité přenesení plateb. Po získání bankovního výpisu plateb se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví ABRA Flexi.

Pokud jste zvolili počáteční datum přenosu v hluboké minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4 až 5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí se přenos plateb, stále s krokem 7 dní.

V nastavení přenosu plateb můžete zvolit spouštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu transakcí do ABRA Flexi. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečné a zároveň dostatečně účinné. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb v ABRA Flexi.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet bankovní výpisy České spořitelny do ABRA Flexi okamžitě, na nic nečekejte.