Účetní systém ABRA FlexiBee umí načítat bankovní výpisy Sberbank ve formátu MultiCash. Načítání od uživatele vyžaduje opakované stahování výpisů plateb z banky a následné ruční nahrání do účetnictví. Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické nahrávání výpisů plateb od této banky do vaší instalace FlexiBee, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.

Výhoda propojení s účetnictvím

S pomocí Dativery je možné banku Sberbank napojit na váš účetní systém ABRA FlexiBee. Propojení od Dativery zajišťuje automatické nahrání výpisů provedených plateb na vašem účtu do účetnictví. Automatizované stahování plateb je nezbytností, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní. Automaticky spouštěné párování plateb s fakturami pak jen dále zvyšuje pohodlí uživatele.

Upozornění: Nastavení zasílání bankovních výpisů je možné jen v nové verzi internetového bankovnictví Sberbank, tj. ve Sberbank Online. Stará verze, Sberbank Online Banking, tuto funkčnost nemá.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet pohyby na účtu u Sberbank do účetního systém ABRA FlexiBee, budete muset udělat následující kroky:

 • Nastavit bankovní účet v systému FlexiBee.
 • Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k FlexiBee.
 • Aplikovat scénář propojení Sberbank a systému FlexiBee.
 • Zajistit zasílání výpisů na přidělenou e-mailovou adresu.

V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny.

Bankovní účet v systému FlexiBee

Pokud bankovní účet u Sberbank ještě nemáte ve FlexiBee založený, založte jej. K tomuto účtu budou nahrávány výpisy plateb. Při aktivaci scénáře v Dativery si tento účet zvolíte. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů. Akademie FlexiBee nabízí video návod založení:

Uživatel s REST API ve FlexiBee

Pro použití ABRA FlexiBee s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace FlexiBee včetně určení firmy.

Scénář přenosu plateb Sberbank

V dalším kroku aplikujte scénář přenosu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář E-mailové výpisy plateb ze Sberbank do FlexiBee a aplikujte jej.

 1. Pro aplikaci Sberbank není potřeba zadat žádné nastavení a tak se přidá sama. Pokud již máte aplikaci Sberbank přidanou, klidně zvolte existující.
 2. Zvolte některý z již propojených programů FlexiBee nebo přidejte zcela nové propojení na FlexiBee. Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit Jméno serveru, Číslo portu a přihlašovací údaje uživatele pro přístup k API. Po odeslání budete požádáni o zvolení účtované firmy. Po uložení dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit, pokud bude úspěšný, pokročíte dále.
 3. V následujícím kroku nastavte parametry flow, tj.:
  • Zvolte typ bankovního dokladu, který má být ve FlexiBee pro platby vytvářen.
  • Zvolte vytvořený bankovní účet ve FlexiBee.
  • Zadejte výchozí měnu účetnictví formou její zkratky.
  • Zvolte počáteční datum, od kterého se mají platby nahrávat.
  • Vyberte strategii párování plateb.
  • Pak nastavení uložte.
 4. Aktivace je dokončená.

Po skončení aktivace scénáře se vám zobrazí e-mailová adresa na doméně mydativery.com (např. in-b42ab68fc-82e@mydativery.com), na kterou bude potřeba nastavit zasílání výpisů plateb. Poznamenejte si ji.

Příprava ve Sberbank

V internetovém bankovnictví Sberbank nastavte zasílání výpisu plateb. Nastavte formát XML a dále frekvenci zasílání dle svých potřeb, doporučujeme denní zasílání. Nastavením frekvence zasílání výpisů u Sberbank, tj. zda budou zasílány denně, týdně či měsíčně, si určujete, jak často budou platby načteny do účetnictví ABRA FlexiBee. Zadejte, aby se tyto výpisy zasílaly na e-mailovou adresu, kterou jsme vám zobrazili při aktivaci scénáře.

Jak propojení funguje?

Sberbank zasílá výpisy plateb ve formátu XML na určenou e-mailovou adresu u Dativery. Jakmile na tuto adresu přijde e-mailová zpráva s výpisem plateb, proběhne jejich načtení do účetnictví ABRA FlexiBee.

V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do FlexiBee. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb ve FlexiBee.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit automatické přenášení bankovních výpisů Sberbank do FlexiBee okamžitě, nemusíte na nic čekat.