Prodej na velkých online tržištích je zajímavým způsobem, jak může e-shop snadno nabídnout své zboží mnohonásobně více zákazníkům. Společnost EXPANDO global vám pomůže dostat se na největší tržiště světa, na Amazon Marketplace, a tím otevřít dveře k vašim produktům miliónům nových klientů po celém světě.

Propojení s účetnictvím

Na základě uhrazených objednávek z Amazon Marketplace je možné prostřednictvím služeb EXPANDO a Dativery vytvářet ve vašem účetním systému ABRA Flexi (dříve FlexiBee) bankovní doklady neboli doklady o provedených platbách. Funkčnost je prakticky obdobná jako při stahování výpisů plateb z bankovního účtu. Vytvořené platby můžete také nechat Flexi automaticky párovat s vydanými fakturami.

Obsah

Aby bylo možné v účetním systému ABRA Flexi vytvářet platby realizované na Amazonu, budete muset udělat následující kroky:

 • Nastavit fiktivní bankovní účet v systému Flexi.
 • Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k Flexi.
 • Zajistit přístupový token do služby EXPANDO.
 • Aplikovat scénář propojení Expando/Amazon Marketplace a systému ABRA Flexi.

V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny.

Bankovní účet v systému ABRA Flexi

V ABRA Flexi si pro Amazon založte nový fiktivní bankovní účet, který později zvolíte při aktivaci scénáře v Dativery. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů. K tomuto účtu budou vytvářeny platby z Amazonu. Akademie Flexi nabízí video návod založení účtu:

Uživatel s REST API v ABRA Flexi

Pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace Flexi včetně určení firmy.

Údaje z EXPANDO

Aby se Dativery mohlo připojit k vašemu účtu ve službě EXPANDO a získávat informace o uhrazených objednávkách, je potřeba poskytnout přístupový token.

Scénář vytváření plateb Amazon

V dalším kroku aplikujte scénář vytváření plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Platby z EXPANDO do ABRA Flexi jej.

 1. Zvolte některý z již propojených programů ABRA Flexi nebo přidejte zcela nové propojení na Flexi. Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit Jméno serveru, Číslo portu a přihlašovací údaje uživatele pro přístup k API. Po odeslání budete požádáni o zvolení účtované firmy. Po uložení dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit, pokud bude úspěšný, pokročíte dále.
 2. Pro aplikaci EXPANDO zadejte přístupový token. Pokud již máte aplikaci EXPANDO přidanou, klidně zvolte existující.
 3. V následujícím kroku nastavte parametry flow, tj.:
  • Zvolte typ bankovního dokladu, který má být v ABRA Flexi pro platby vytvářen.
  • Zvolte vytvořený bankovní účet ve Flexi.
  • Zadejte výchozí měnu účetnictví.
  • Zvolte počáteční datum, od kterého se mají brát objednávky v potaz.
  • Nastavte, jaké doklady chcete vytvářet (viz dále).
  • Pak nastavení uložte.
 4. Aktivace je dokončená.

Jak propojení funguje?

Napojení Dativery u služby EXPANDO automaticky vyhledává uhrazené objednávky na Amazon Marketplace. Na základě těchto objednávek vytváří bankovní doklady v účetním systému ABRA Flexi (tj. záznamy o platbě). Hledání zaplacených objednávek probíhá automaticky každou hodinu po celý den. Funkčnost tedy odpovídá načtení výpisů pohybů na bankovním účtu.

Kromě pravidelně spouštěného automatického vytváření je možné kdykoliv ručně spustit hledání objednávek a následné vytvoření dokladů – celý přenos proběhne okamžitě po ručním spuštění.

Rozhodnete-li se, může se po každém vytvoření plateb v účetnictví spouštět automatické párování těchto plateb s vydanými fakturami ve Flexi Naimportované platby jsou s fakturami spárované, pokud odpovídá variabilní symbol a zároveň částka platby s údaji dokladu. Liší-li se jeden z údajů nebo chybí, není platba spárována. Nespárované platby čekají na ruční zpracování, aby se při samotném automatickém párování vyloučily chyby a zároveň se odhalily případné omyly zákazníků.

Doklady vytvářené v ABRA Flexi

Amazon Marketplace poskytuje informace o poplatcích souvisejících s prodejem a doručením. Díky tomu mohou být při importu pro každou platbu vytvořeny tři bankovní doklady:

 1. doklad na brutto částku odpovídající částce uhrazené zákazníkem,
 2. doklad na netto částku, tj. čistou částku, která vám bude vyplacena,
 3. doklad na částku všech poplatků Amazon Marketplace v souvislosti s prodejem.

Vytváření trojice dokladů je cestou ke správnému účtování tržeb a nákladů. Abyste měli nad doklady a účtováním plnou kontrolu, je v nastavení flow nabídnuta i možnost vytváření druhého a třetího dokladu vypnout.

První doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, je vytvářen pro možnost párování s vydanou fakturou podle částky.

Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou Amazon Marketplace, je potřeba pro nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu.

Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání online tržiště samotného. V nastavení flow je možné zadat předpis zaúčtování, podle kterého budou tyto doklady účtovány.

V nastavení flow můžete zadat typ dokladu pro všechny vytvářené doklady. U uvedeného typu dokladu můžete v systému ABRA Flexi určit předpis zaúčtování pro příjem a výdej, který bude použit pro účtování prvního a druhého dokladu.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit vytvářet Platby z EXPANDO ve Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.