Účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) načítá bankovní výpisy Komerční banky (KB) v několika formátech, např. ve formátu ABO. Načítání však vyžaduje od uživatele opakované stahování výpisů plateb z banky a následné ruční nahrávání do účetnictví. Načítání výpisů z Komerčky může být ale mnohem efektivnější s automatickým přenosem plateb.

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické průběžné stahování výpisů plateb z Komerční banky do vaší instalace ABRA Flexi, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.

Výhoda automatického načítání výpisů

Automatizované stahování plateb přináší stabilní spolehlivost. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje dostupné informace o úhradách co nejdříve. Výhodou je též úspora času: pokud každý pracovní den věnujete ručnímu přenosu výpisu 6 minut, jsou to měsíčně alespoň dvě hodiny, které je lepší strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací. Automatický přenos plateb je prostě výhodou, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet všechny pohyby na bankovním účtu vedeném u Komerční banky do svého účetního systému ABRA Flexi, budou potřeba následující kroky:

 1. Připravit bankovní účet v systému ABRA Flexi.
 2. Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k ABRA Flexi.
 3. Aplikovat scénář propojení Komerční banky a systému ABRA Flexi.

V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.

Bankovní účet v ABRA Flexi

Pokud ve Flexi dosud nemáte založený bankovní účet pro platby z Komerční banky, založte jej. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů. Akademie ABRA Flexi nabízí video návod založení:

Jednotlivé nahrávané bankovní transakce (ve Flexi vedené jako bankovní doklady) budou odkazovat na tento založený účet. Při aktivaci scénáře přenosu plateb v Dativery vyberete tento účet jako cílový.

Uživatel s REST API v ABRA Flexi

Pro použití ABRA Flexi s Dativery je potřeba mít REST API a to musí být povolené pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace ABRA Flexi včetně určení firmy. Pokud byste měli nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.

Scénář přenosu plateb Komerční banky

Nyní postoupíte k přidání scénáře přenosu plateb. Během přidání poskytnete Dativery bezpečným způsobem přístup k datům o vašich účtech (využívá se technologie OAuth 2.0). Nejlépe v nové záložce či v novém okně prohlížeče otevřete scénář Přenos plateb z Komerční banky do ABRA Flexi a aplikujte jej. Pokračujte:

 1. Pokud již máte přidanou aplikaci Komerční banka pro přenos jiného účtu, přidejte další aplikaci Komerční banky (protože u přidané aplikace bude určený i konkrétní bankovní účet). Stiskněte tlačítko Poskytnout přístup, což přesměruje prohlížeč na webové stránky Komerční banky.
 2. Web KB: Následně se vám zobrazí dialog pro potvrzení vašeho seznámení s obecnými pravidly používání služby. Stiskněte tlačítko Pokračovat.
 3. Web KB: V dalším kroku se zobrazí dialog přihlášení k aplikaci Client API Management. Přihlaste se obvyklým způsobem jako do bankovnictví a potvrďte přihlášení (např. v mobilní aplikaci či pomocí SMS).
  Poznámka: Vaše přihlašovací údaje neopustí svět Komerční banky a Dativery se k těmto údajům vůbec nemůže dostat.
 4. Web KB: Pak se zobrazí dialog výběru účtu pro připojení k Dativery. Zvolte subjekt, pro který je připojovaný subjekt vedený, a následně vyberte bankovní účet, ke kterému poskytnete Dativery přístup. Stiskněte tlačítko Pokračovat.
 5. Web KB: Zobrazí se dialog přihlášení k Aplikaci otevřeného bankovnictví. Přihlaste se obvyklým způsobem jako do bankovnictví a potvrďte přihlášení.
 6. Zobrazí se vám znovu aktivace scénáře na webu Dativery. Z nabídky zpřístupněných bankovních účtů v Komerční bance zvolte účet (zobrazen je ve formě IBAN) pro přenášení plateb v tomto propojení. Uložte nastavení, čímž budete mít Komerční banku s konkrétním účtem připojenou.
 7. V aktivaci scénáře se vám zobrazí nově připojená aplikace Komerční banky, kterou zvolíte a klepnete na tlačítko Dále.
 8. Zvolte již připojenou aplikaci ABRA Flexi nebo přidejte zcela nové propojení na ABRA Flexi.
 9. V následujícím kroku nastavte parametry přenosu plateb, konkrétně:
  1. Zvolte cílový bankovní účet vytvořený v ABRA Flexi.
  2. Vyberte typ bankovního dokladu, který se má používat.
  3. Zadejte datum, od kterého se mají platby přenášet (myšleno je datum nejstarší platby, která má být přenesena).
  4. Máte-li na účtu Komerční banky pohyby v různých měnách, zadejte kód měny, která se bude přenášet.
  5. Zvolte, zda bude spouštěno automatické párování plateb, a nastavte jeho parametry.
 10. Nastavení uložte, čímž je aktivace scénáře dokončená.

Pro účetní kanceláře: Přidáváte-li přenos pro své klienty, vyplňte ve 3. bodu jejich přihlašovací údaje, zavolejte klientovi a nechte jej potvrdit souhlas s propojením v mobilní aplikaci. Popřípadě se s klientem můžete sejít osobně a nechat jej potvrdit souhlas s propojením.

Poznámka: Poskytnutí přístupu k účtu KB je platné 12 měsíců, po jejich uplynutí bude potřeba proces poskytnutí přístupu zopakovat.

Jak propojení funguje?

Dativery se ke Komerční bance automaticky připojuje pravidelně každou hodinu ve dne i v noci. Po získání výpisu plateb se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví ABRA Flexi.

Pokud jste zvolili počáteční datum přenosu v hlubší minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o 7 dní, takže jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4 až 5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí se přenos plateb, stále s krokem 7 dní.

V nastavení přenosu plateb můžete zvolit spouštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu transakcí do ABRA Flexi. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečné a zároveň dostatečně účinné. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb v ABRA Flexi.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet pohyby na účtu u Komerční banky do ABRA Flexi okamžitě, na nic nečekejte.