Účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) dokáže nahrávat bankovní výpisy UniCredit Bank (UCB) např. ve formátu MultiCash. Při každodenním provozu je však opakované stahování výpisů plateb z banky i jejich ruční nahrávání do účetnictví stereotypní. Načítání výpisů plateb UniCredit Bank může být mnohem efektivnější s automatickým přenosem plateb.

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické průběžné stahování výpisů plateb z účtů vedených UniCredit Bank v Česku, Slovensku, Slovinsku a Rumunsku do vaší instalace ABRA Flexi, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.

Výhoda automatického načítání výpisů

Automatizované stahování plateb přináší stabilní spolehlivost, protože nezáleží na tom, zda má pověřený pracovník dovolenou či hlavu plnou víkendového programu. Výhodou je též úspora času: pokud každý pracovní den věnuje pracovník ručnímu přenosu výpisu 6 minut, jde měsíčně alespoň dvě hodiny, které je lepší strávit výdělkem nebo odpočinkem než rutinní operací. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje včas dostupné informace o úhradách, což může být výhodou při komunikaci s klienty či pro rychlou expedici uhrazených objednávek. Automatický přenos plateb je prostě výhodou, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet všechny pohyby na bankovním účtu vedeném u UniCredit Bank do svého účetního systému ABRA Flexi, budou potřeba následující kroky:

 1. Připravit bankovní účet v systému ABRA Flexi.
 2. Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k ABRA Flexi.
 3. Získat technického uživatele v UniCredit Bank.
 4. Aplikovat scénář propojení UniCredit Bank a systému ABRA Flexi.

V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.

Bankovní účet v ABRA Flexi

Pokud ve Flexi dosud nemáte založený bankovní účet pro platby z UniCredit Bank, založte jej. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů. Akademie ABRA Flexi nabízí video návod založení:

Jednotlivé nahrávané bankovní transakce (ve Flexi vedené jako bankovní doklady) budou odkazovat na tento založený účet. Při aktivaci scénáře přenosu plateb v Dativery vyberete tento účet jako cílový.

Uživatel s REST API v ABRA Flexi

Pro použití ABRA Flexi s Dativery je potřeba mít REST API a to musí být povolené pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace ABRA Flexi včetně určení firmy. Pokud byste měli nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.

Příprava v UniCredit Bank

Aby bylo možné se připojit k API UniCredit Bank, budete potřebovat požádat banku o tzv. technického uživatele. Je možné, že pracovník banky nebude o tomto málo používaném typu uživatelského účtu vědět, tak snahu nevzdávejte a nechte jej zjišťovat v rámci banky. Potřebovat budete uživatelské jméno a heslo.

Scénář přenosu plateb z účtu UniCredit Bank

Nyní postoupíte k přidání scénáře přenosu plateb. Nejlépe v nové záložce či v novém okně prohlížeče otevřete scénář Přenos plateb z UniCredit Bank do ABRA Flexi a aplikujte jej. Pokračujte:

 1. Přidejte nové propojení s UniCredit Bank tím, že vyplníte:
  • Uživatelské jméno technického uživatele,
  • Heslo.
  • Číslo bankovního účtu.
  • Stát pobočky UniCredit Bank (Česko, Slovensko, Slovinsko a Rumunsko).
 2. Zvolte existující propojení s Flexi nebo přidejte nové vyplněním:
  • Adresy serveru s instalací Flexi,
  • Čísla portu, na kterém je Flexi zpřístupněno,
  • Jméno uživatelské účtu pro přístup Dativery,
  • Heslo k tomuto účtu.
  • Stiskněte tlačítko Další, načež se Dativery zkusí na server připojit.
  • Pokud uspěje, nabídne vám na výběr účtovanou společnost.
 3. Nastavte parametry přenosu, tj.:
  1. Zvolte typ bankovního dokladu, se kterým budou platby vytvářeny.
  2. Zvolte bankovní účet v ABRA Flexi, na který budou platby připisovány.
  3. Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny (myšleno je datum nejstarší platby, která má být přenesena).
  4. Zvolte, zda bude spouštěno automatické párování plateb, a nastavte jeho parametry.
  5. Nastavení uložte.
 4. Aktivace je dokončená, přenos plateb začíná.

Jak propojení funguje?

Dativery se k rozhraní UniCredit Bank automaticky připojuje pravidelně každou hodinu ve dne i v noci. Po získání dat o transakcích na účtu se automaticky provádí jejich import do účetnictví ABRA Flexi.

Pokud jste zvolili počáteční datum přenosu v hlubší minulosti, bude úvodní stažení historických plateb postupné a bude nějakou dobu trvat. Při každém připojení žádáme obvykle nanejvýše o data za 7 dní a proto jeden měsíc nazpět přeneseme v automatickém režimu za 4 až 5 hodin. Chcete-li přenést platby rychleji, můžete na stránce přenosu stisknout tlačítko Přenést platby – pokud neběží či není naplánovaný žádný přenos plateb, spustí se přenos plateb, stále s krokem 7 dní.

V nastavení přenosu plateb můžete zvolit spouštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu transakcí do ABRA Flexi. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečné a zároveň dostatečně účinné. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb v ABRA Flexi.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet pohyby na účtu u UniCredit Bank do ABRA Flexi okamžitě, na nic nečekejte.