Provozovatel e-shopu či dalších e-commerce služeb může nabídnout svým zákazníkům možnost zaplacení prostřednictvím některé z platebních bran. Např. platební služba Stripe zajistí podporu rozmanitého spektra způsobů platby, že zákazník jistě najde ten svůj oblíbený, ať již bude platit kartou či moderními způsoby jako Apple Pay and Google Pay.

Platební brána ušetří provozovateli starosti s dojednáváním podmínek u několika různých subjektů i s implementací různých technických řešení. Integrace platební brány do e-shopu zajistí zákazníkům pohodlnou úhradu, ale je vhodné bránu plně zapojit do celého procesu prodeje, kam patří i ekonomický software.

Výhoda propojení s účetnictvím

S pomocí Dativery je možné platební bránu Stripe napojit na váš účetní systém Stormware POHODA. Propojení od Dativery zajišťuje automatické přenášení výpisů provedených plateb ze systému platební brány do účetnictví. Funkčnost odpovídá stahování výpisů plateb z bankovního účtu. Automatizované stahování plateb je nezbytností, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet platby realizované prostřednictvím služby Stripe do účetního systému POHODA, budete muset udělat následující kroky:

 1. Nastavit fiktivní bankovní účet v systému POHODA.
 2. Nainstalovat a nastavit Dativery Agent pro napojení Pohody.
 3. Ve Stripe získat API klíč pro Dativery.
 4. Aplikovat scénář propojení Stripe a systému POHODA.

V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny.

Fiktivní bankovní účet v systému POHODA

V systému POHODA musíte vytvořit fiktivní bankovní účet pro platební službu Stripe. V menu Nastavení zvolte položku Bankovní účty a v ní zvolte založení nového účtu.

 • Zadejte jedinečnou zkratku účtu. Budete-li mít v platební bráně více měn, nezapomeňte konkrétní měnu ve zkratce zohlednit.
 • Do pole Číslo účtu zadejte smyšlené číslo účtu, např. 123.
 • I do pole Banka vložte smyšlený kód banky, např. 0000.
 • Do sousedního pole určeného pro název banky zadejte název fiktivního účtu pro platební bránu, např. Stripe USD.
 • Poslední důležité políčko je Měna. Pokud je bankovní účet veden v měně, ve které vedete celé účetnictví, musíte jej ponechat prázdný. Jde-li o cizí měnu, zadejte do pole třípísmenný kód měny účtu ve službě Stripe.
Formulář přidání nového bankovního účtu

Dativery Agent

Protože systém POHODA zpřístupňuje svá data omezeně a komplikovaně, vytvořili jsme aplikaci Dativery Agent. Tato aplikace po instalaci na počítač s programem POHODA zajistí bezpečnou komunikaci se serverem Dativery v cloudu. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu, podle kterého postupujte.

Příprava přístupu u Stripe

Abyste mohli vytvořit API klíč, který je nezbytný pro přístup Dativery k vašim platbám ve Stripe, potřebujete správcovská práva. Následně v Dashboardu v levém menu otevřete část Developers a přejděte na stránku API Keys. Ujistěte se, že se nedíváte na testovací klíče, popř. přepněte na skutečné klíče.

Vytvořte tajný API klíč (Secret API key), který bude mít přístup ke čtení transakcí (pohybů zůstatku) a poplatků. V části All core resources najděte Balance transaction sources a Charges a v obou případech povolte právo Read. Zkopírujte si API klíč, který později použijete při aktivaci přenosu v Dativery.

Scénář přenosu plateb Stripe

Pokud jste neaplikovali scénář při nastavení Dativery Agentu, tak scénář přenosu nastavte teď. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Výpisy Stripe do POHODY a aplikujte jej.

 1. Zvolte některý z již propojených programů POHODA nebo přidejte zcela nové propojení na Pohodu.
  • Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit jednorázové heslo, které získáte v Dativery Agentu (vysvětleno v článku o instalaci Agentu). Po odeslání budete požádáni o IČ, Uživatelské jméno, Heslo a zvolení Typu účetnictví, vše by měly být údaje účtované firmy. Po uložení dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit.
 2. Přidejte aplikaci Stripe pro účet, ze kterého chcete přenášet platby. Vyplňte API klíč, který jste ze Stripe získali.
 3. V následujícím kroku nastavte parametry přenosu, tj.:
  • Zvolte cílový bankovní účet v POHODĚ.
  • Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
  • Zvolte, zda mají být vytvářeny i samostatné bankovní doklady pro netto částky a pro poplatky (doklady pro brutto částky budou vytvářeny vždy).
  • Zvolte předkontaci poplatků služby Stripe.
  • Vyplňte měnu transakcí na účtu ve Stripe.
  • Zvolte výchozí předkontaci platby.
  • Pak nastavení uložte.
 4. Aktivace je dokončená, stahování začíná.

Jak propojení funguje?

Dativery stahuje výpisy plateb ze systému Stripe pravidelně každou hodinu po celý den. Vedle automatického provozu máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu plateb se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví POHODA.

Po importu plateb (nebo třeba jedenkrát denně) je potřeba v systému POHODA, v menu Banka ručně spustit funkci Automatická likvidace… Funkci nelze spustit automaticky po provedení importu a ani její spuštění vyvolat vzdáleně. Automatická likvidace plateb proběhne nad vybranými, nespárovanými bankovními doklady, které spáruje s pohledávkami, závazky, atd.

Připomínáme, že jako mnoho zahraničních platebních služeb ani Stripe nezná koncept tuzemského variabilního symbolu a nemá pro něj žádné speciální políčko. V případě potřeby uvedení variabilního symbolu u platby doporučujeme zapsat VS do pole popis (description), protože jeho hodnotu zapisujeme jako variabilní symbol platby do Pohody.

Doklady vytvářené v Pohodě

Platební brána Stripe poskytuje informace o poplatcích souvisejících s platbou. Díky tomu mohou být při importu pro každou platbu vytvořeny tři bankovní doklady:

 1. doklad na brutto částku odpovídající částce uhrazené zákazníkem,
 2. doklad na netto částku, tj. čistou částku, která vám bude platební bránou vyplacena,
 3. doklad na částku poplatku služby Stripe za zpracování platby.

Vytváření trojice dokladů je cestou ke správnému účtování tržeb a nákladů. Abyste měli nad doklady a účtováním plnou kontrolu, je v nastavení flow nabídnuta i možnost vytváření druhého a třetího dokladu vypnout.

První doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, je vytvářen pro možnost párování s vydanou fakturou podle částky.

Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou službou Stripe, je potřeba pro nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu.

Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání platební brány samotné. V nastavení flow je možné zadat předpis zaúčtování, podle kterého budou tyto doklady účtovány.

Upozornění

V systému POHODA, u záznamů bankovních pohybů vytvořených dle dat služby Stripe, neupravujte hodnotu v poli Číslo výpisu. Hodnota je využívána ze strany Dativery pro jednoznačnou identifikaci konkrétních plateb. Při její libovolné změně by mohlo dojít k vytvoření duplikátu platby.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet výpisy plateb ve Stripe do POHODY okamžitě, nemusíte na nic čekat.