Pays je jednou z platebních bran dostupných v českém prostoru. Provozovatelům internetových obchodů zajišťuje důležitý, možná nejdůležitější bod při prodeji: rychlé, pohodlné a bezpečné zaplacení objednaných služeb či zboží. Zákazníci při placení na Internetu přesně tyto vlastnosti oceňují.

Pro e-shop přináší brána Pays výhodu v podobě jednoduchého nasazení jediného e-commerce řešení, které pokryje celou škálu způsobů placení. Co zákazník, to jiné preference: někdo platí kartou, jiný používá bankovní převod, dalšímu vyhovuje QR platba, někdo je zvyklý na PayPal a nadšenci objevili kouzlo aplikací Apple Pay a Google Pay. Brána navíc umí navýšit placenou částku o své poplatky, aby e-shop dostával 100 % požadované částky.

Propojení s účetnictvím

Propojení od Dativery zajišťuje automatické načtení výpisů realizovaných úhrad z platební brány a import těchto plateb do účetnictví ABRA Flexi (dříve FlexiBee). K platební bráně Pays se není možné připojit pomocí API, brána ani nezasílá výpisy plateb na určené e-mailové adresy a podle informací klientů lze získat jen výpisy za kalendářní měsíc. Výpisy plateb je nezbytné stáhnout ve formátu CSV a získaný soubor poslat e-mailem na adresu získanou od Dativery. Jakmile na tuto adresu přijde e-mailová zpráva s výpisem plateb, proběhne načtení plateb do účetnictví. Jak často budete z platební brány Pays stahovat výpis a posílat jej na adresu Dativery, tak často budou platby načítány do účetnictví.

Rozhodnete-li se, může být po každém načtení plateb do účetnictví spuštěno automatické párování plateb s vydanými fakturami. Naimportované platby jsou s fakturami spárované jen tehdy, pokud odpovídá variabilní symbol a zároveň částka platby s údaji dokladu. Liší-li se jeden z údajů, není platba spárována, a čeká na ruční zpracování, aby se při automatickém párování vyloučila možnost chyby a odhalily případné omyly a překlepy zákazníků.

Doklady vytvářené ve Flexi

Platební brána Pays poskytuje informace o poplatcích souvisejících s platbou a proto mohou být při importu pro každou platbu vytvořeny tři bankovní doklady:

  1. doklad na brutto částku odpovídající částce uhrazené zákazníkem,
  2. doklad na netto částku, tj. čistou částku, která vám bude platební bránou vyplacena,
  3. doklad na částku poplatku Pays za zpracování platby.

Vytváření trojice dokladů je cestou ke správnému účtování tržeb a nákladů. Abyste měli nad doklady a účtováním plnou kontrolu, je v nastavení flow nabídnuta i možnost vytváření druhého a třetího dokladu vypnout.

První doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, je vytvářen pro možnost párování s vydanou fakturou podle částky.

Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou bránou Pays, je potřeba pro nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu.

Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání platební brány samotné. V nastavení flow je možné zadat předpis zaúčtování, podle kterého budou tyto doklady účtovány.

V nastavení flow můžete zadat typ dokladu pro všechny vytvářené doklady. U uvedeného typu dokladu můžete ve Flexi určit předpis zaúčtování pro příjem a výdej, který bude použit pro účtování prvního a druhého dokladu.

Příprava ve Flexi

Připomeneme, že pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis, znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace Flexi včetně určení firmy.

Ve svém Flexi si pro platební bránu Pays založte nový bankovní účet (v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů). K tomuto účtu budou nahrávány výpisy plateb z platební brány. Při aktivaci scénáře v Dativery uvedete zkratku tohoto účtu.

Platební brána Pays

V administraci svého účtu platební brány Pays stáhněte soubor s elektronickým výpisem ve formátu CSV. Soubor pošlete jako přílohu na e-mailovou adresu, kterou vám zřídilo Dativery.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet platby z brány Pays do Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.