Účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) umí načítat bankovní výpisy služby BUSINESS 24 u České spořitelny v několika formátech. Uživatel však musí sám stáhnout výpisy plateb z banky a ručně načíst do účetnictví.

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické stahování výpisů plateb od této zavedené banky do vaší instalace ABRA Flexi, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací. Nezbytnou podmínkou je používání internetového bankovnictví BUSINESS 24 určeného pro firmy (tj. automatické stahování není možné u internetových bankovnictví SERVIS 24 či George).

Alternativa: Doporučujeme novější přenos stahující výpisy plateb z České spořitelny (bez nutnosti mít službu BUSINESS 24), pro který máme podobný návod instalace.

Příprava v ABRA Flexi

Pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace Flexi včetně určení firmy.

Pokud bankovní účet u České spořitelny ještě nemáte v ABRA Flexi založený, založte jej. K tomuto účtu budou nahrávány jeho výpisy plateb. Při aktivaci scénáře v Dativery uvedete zkratku tohoto účtu. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů. Akademie ABRA Flexi nabízí video návod založení:

Údaje z BUSINESS 24

Aby se Dativery mohlo připojit k vašemu účtu u České spořitelny a přenášet informace o pohybech na účtu, je potřeba poskytnout klientské číslo a heslo. Jde o přihlašovací údaje uživatele bankovnictví BUSINESS 24, který má oprávnění ke stahovanému účtu. Do dalších políček zadejte jednotlivé složky čísla samotného účtu.

Jak propojení funguje?

Dativery se připojuje k bankovnictví BUSINESS 24 pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání bankovního výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví ABRA Flexi.

V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do ABRA Flexi. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb v ABRA Flexi.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet bankovní výpisy České spořitelny do ABRA Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.