Provozovatel e-shopu může šikovně vyjít vstříc svým zákazníkům, když pro zaplacení použije některou z platebních bran. Např. platební brána Global Payments (resp. GP webpay) zajistí podporu rozmanitého spektra způsobů platby, že zákazník jistě ten svůj najde, ať už bude platit kartou či okamžitým bankovním převodem.

Jako správné e-commerce řešení ušetří platební brána provozovateli e-shopu starosti s dojednáváním obchodních podmínek u mnoha různých subjektů a implementací různých technických řešení. Po napojení platební brány na samotný e-shop mohou zákazníci pohodlně platit, ale je vhodné bránu plně zapojit do celého procesu prodeje, kam patří i účetnictví.

Propojení s účetnictvím

Platební bránu Global Payments je s pomocí Dativery možné napojit na váš účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee). Propojení od Dativery zajišťuje automatické načtení výpisů realizovaných úhrad z platební brány a import těchto plateb do účetnictví.

Platební brána Global Payments zasílá výpisy plateb ve formátu XML na určené e-mailové adresy. Jako jednu z nich nastavíte speciální adresu zřízenou Dativery právě pro vás. Jakmile na tuto adresu přijde e-mailová zpráva s bankovním výpisem, proběhne načtení plateb do účetnictví. Nastavením frekvence zasílání výpisů u Global Payments, tj. zda budou zasílány denně, týdně či měsíčně, si určujete, jak často budou platby načteny do účetnictví.

Rozhodnete-li se, může se po každém načtení plateb do účetnictví spouštět automatické párování těchto plateb s vydanými fakturami. Naimportované platby jsou s fakturami spárované, pokud odpovídá variabilní symbol a zároveň částka platby s údaji dokladu. Liší-li se jeden z údajů, není platba spárována, a čeká na ruční zpracování, aby se při automatickém párování vyloučila možnost chyby a odhalily případné omyly zákazníků.

Doklady vytvářené ve Flexi

Platební brána Global Payments poskytuje informace o poplatcích souvisejících s platbou a proto mohou být při importu pro každou platbu vytvořeny tři bankovní doklady:

  1. doklad na brutto částku odpovídající částce uhrazené zákazníkem,
  2. doklad na netto částku, tj. čistou částku, která vám bude platební bránou vyplacena,
  3. doklad na částku poplatku Global Payments za zpracování platby.

Vytváření trojice dokladů je cestou ke správnému účtování tržeb a nákladů. Abyste měli nad doklady a účtováním plnou kontrolu, je v nastavení flow nabídnuta i možnost vytváření druhého a třetího dokladu vypnout.

První doklad na brutto částku, tj. na částku zaplacenou zákazníkem, je vytvářen pro možnost párování s vydanou fakturou podle částky.

Vytváření druhého dokladu na netto částku, tj. na čistou částku vyplacenou bránou Global Payments, je potřeba pro nulování zůstatku fiktivního bankovního účtu.

Třetí doklad na částku poplatků za transakci umožňuje při správném zaúčtování sledovat výši nákladů na používání platební brány samotné. V nastavení flow je možné zadat předpis zaúčtování, podle kterého budou tyto doklady účtovány.

V nastavení flow můžete zadat typ dokladu pro všechny vytvářené doklady. U uvedeného typu dokladu můžete ve Flexi určit předpis zaúčtování pro příjem a výdej, který bude použit pro účtování prvního a druhého dokladu.

Příprava ve Flexi

Připomeneme, že pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis, znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace Flexi včetně určení firmy.

Ve svém Flexi si pro platební bránu Global Payments založte nový bankovní účet (v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů). K tomuto účtu budou nahrávány výpisy plateb z platební brány. Při aktivaci scénáře v Dativery uvedete zkratku tohoto účtu.

Příprava brány Global Payments

V administraci svého účtu platební brány Global Payments na Merchant Portal přidejte e-mailovou adresu, kterou vám zřídilo Dativery, mezi adresy pro zasílání výpisů. Nastavte formát XML a dále frekvenci dle svých potřeb, doporučujeme denní zasílání.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet výpisy plateb od Global Payments do Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.