Výpisy plateb z banky Citibank nejsou účetním systémem ABRA Flexi (dříve FlexiBee) přímo podporované. Situace jistě může být pro držitele jejich bankovního účtu komplikací při každodenní práci.

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatický import výpisů plateb z účtů vedených Citibank do vaší instalace ABRA Flexi, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.

Výhoda propojení s účetnictvím

S pomocí Dativery je možné výpisy plateb od Citibank snadno načíst do vašeho účetního systému ABRA Flexi. Propojení od Dativery zajišťuje automatické nahrání výpisů provedených plateb na vašem účtu do účetnictví. K importu plateb do ABRA Flexi dojde pokaždé, když na speciální e-mailovou adresu u Dativery dorazí zpráva s výpisem plateb. Pro pohodlí uživatele je možné pro načtení plateb automaticky spouštět párování plateb s fakturami.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet platby z účtu u Citibank do účetního systému ABRA Flexi, budete muset udělat následující kroky:

 • Nastavit bankovní účet či účty v systému Flexi.
 • Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k Flexi.
 • Aplikovat scénář propojení Citibank a systému Flexi.
 • Zajistit zasílání výpisů na přidělenou e-mailovou adresu.

Bankovní účet v systému Flexi

Pokud ještě ve Flexi nemáte založený bankovní účet Citibank, založte jej. K tomuto účtu budou propojením nahrávány jednotlivé platby. Tento účet si později zvolíte při aktivaci scénáře v Dativery. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů. Akademie Flexi nabízí video návod založení:

Uživatel s REST API ve Flexi

Pro použití ABRA Flexi s Dativery potřebujete mít povolené REST API pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace Flexi včetně určení firmy. Pokud byste měli nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.

Scénář přenosu plateb Citibank

V dalším kroku aplikujte scénář přenosu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář E-mailové výpisy plateb z Citibank do Flexi a aplikujte jej.

 1. Pro aplikaci Citibank není potřeba zadat žádné nastavení a tak se přidá sama. Pokud již máte aplikaci Citibank přidanou, klidně zvolte existující.
 2. Zvolte některý z již propojených programů Flexi nebo přidejte zcela nové propojení na Flexi.
 3. Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit Jméno serveru, Číslo portu a přihlašovací údaje uživatele pro přístup k API. Po odeslání budete požádáni o zvolení účtované firmy. Po uložení dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit, pokud bude úspěšný, pokročíte dále.
 4. V následujícím kroku nastavte parametry flow, tj.:
  • Vyberte typ bankovního dokladu.
  • Zvolte vytvořený bankovní účet pro Citibank ve Flexi.
  • Určete, zda se má po importu spouštět automatické párování příchozích a odchozích plateb.
  • Pak nastavení uložte.
 5. Aktivace je dokončená.

Po skončení aktivace scénáře se vám zobrazí e-mailová adresa na doméně mydativery.com (např. in-f42cb78fc-84b@mydativery.com), na kterou bude potřeba nastavit zasílání výpisů plateb.

Příprava v Citibank

Zajistěte nejlépe každodenní zasílání výpisů Citibank ve formátu XML/camt.053 na získanou e-mailovou adresu u Dativery.

Jak propojení funguje

Citibank zasílá výpisy plateb ve formátu XML/camt.053 na určenou e-mailovou adresu u Dativery. Jakmile na tuto adresu přijde e-mailová zpráva s výpisem plateb, proběhne načtení do účetnictví ABRA Flexi.

V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do Flexi. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb ve Flexi.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet výpisy Citibank do Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.