Účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) načítá bankovní výpisy z účtů u MONETA Money Bank ve formátu ABO. Načítání plateb do účetnictví vyžaduje od uživatele opakované stahování výpisů plateb z banky a následné ruční nahrávání do účetnictví.

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické průběžné stahování výpisů plateb z MONETA Money Bank do vaší instalace ABRA Flexi, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.

Výhoda automatického načítání výpisů

Automatizované přenášení plateb znamená stabilní spolehlivost. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje včasnou dostupnost informací o úhradách. Výhodou automatického přenosu je též úspora času: pokud ruční přenos výpisu znamená 6 minut denně, za měsíc se snadno nasčítají dvě hodiny – není lepší je strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací? Automatický přenos plateb je prostě výhodou, pokud potřebujete informace o platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet transakce na účtu vedeném u MONETA Money Bank do svého účetního systému ABRA Flexi, budou potřeba následující kroky:

 • Připravit cílový bankovní účet v ABRA Flexi.
 • Zajistit uživatele s REST API pro připojení Dativery k ABRA Flexi.
 • Získat od MONETY přístup na platební účet prostřednictvím aplikačního rozhraní.
 • Aplikovat scénář propojení MONETY a systému ABRA Flexi.

V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny.

Bankovní účet v ABRA Flexi

Pokud ve Flexi dosud nemáte založený bankovní účet pro platby z MONETY, založte jej. Vytvoření nového bankovního účtu je možné v hlavním menu PenízeSeznam bankovních účtů. Akademie ABRA Flexi nabízí video návod založení:

Jednotlivé nahrávané bankovní transakce (ve Flexi vedené jako bankovní doklady) budou odkazovat na tento založený účet. Při aktivaci scénáře přenosu plateb v Dativery vyberete tento účet jako cílový.

Uživatel s REST API v ABRA Flexi

Pro použití ABRA Flexi s Dativery je potřeba mít REST API a to musí být povolené pro zápis. Budete potřebovat znát přihlašovací údaje uživatele přistupujícího k API a adresu instalace ABRA Flexi včetně určení firmy. Pokud byste měli nevěděli, jak zjistit adresu instalace ABRA Flexi, pomůže vám článek Připojení ABRA Flexi k Dativery.

Přístup k účtu u MONETY

Nejobtížnější částí je získání tokenu API od banky. Je potřeba sjednat službu pojmenovanou “Přístup na platební účet prostřednictvím aplikačního rozhraní“. Sjednat službu by mělo být možné prostřednictvím Internet Banky, ale klienti uspěli při telefonickém i při osobním kontaktu. Pozor, nejedná se o podobnou službu dle směrnice PSD2, ta slouží k přístupu k účtu převážně z jiných bank. Výsledkem sjednání služby by mělo být získání tokenu pro API, což je delší řetězec nahodilých znaků a budete jej potřebovat při aktivaci scénáře.

Na webu MONETA Money Bank, v sekci “Přímý přístup a účet”, lze získat více informací o službě i produktové podmínky.

Aktivace scénáře přenosu plateb z MONETY

V dalším kroku aplikujte scénář přenosu plateb. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete Přenos plateb z MONETA Money Bank VIP do ABRA Flexi a aplikujte jej.

 1. Přidejte nové propojení s MONETA Money bank tím, že vyplníte:
  • Token API, tj. údaj získaný z banky,
  • Číslo bankovního účtu, ze kterého se budou stahovat transakce, bez lomítka a kódu banky
  • a verzi API ponechte beze změny.
 2. Zvolte existující propojení s Flexi nebo přidejte nové vyplněním:
  • Adresy serveru s instalací Flexi,
  • Čísla portu, na kterém je Flexi zpřístupněno,
  • Jméno uživatelské účtu pro přístup Dativery,
  • Heslo k tomuto účtu.
  • Stiskněte tlačítko Další, načež se Dativery zkusí na server připojit.
  • Pokud uspěje, nabídne vám na výběr účtovanou společnost.
 3. Nastavte parametry přenosu, tj.:
  • Zvolte typ bankovního dokladu, se kterým budou platby vytvářeny.
  • Zvolte cílový bankovní účet ve Flexi, na který budou platby připisovány.
  • Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
  • Určete vlastnosti párování plateb.
  • Nastavení uložte.
 4. Aktivace je dokončená, stahování začíná.

Jak propojení funguje?

Dativery se připojuje k rozhraní MONETA Money Bank pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání bankovního výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví ABRA Flexi.

V nastavení přenosu plateb můžete nastavit spuštění automatického párování plateb bezprostředně po každém importu do ABRA Flexi. Můžete nechat párovat přijaté platby i odeslané platby. Přijaté platby jsou párovány s vydanými fakturami a s dobropisy přijatých faktur, odeslané platby jsou párovány s přijatými fakturami a s dobropisy vydaných faktur. Je možné zvolit i strategii párování, tj. podle čeho budou platby s doklady párovány. Výchozí strategie vyžaduje shodu částky a zároveň variabilního symbolu, což je bezpečná a zároveň provozně praktická strategie. Bližší informace o možnostech nastavení automatického párování najdete v našem článku Párování plateb v ABRA Flexi.

Zkusíte propojení hned?

Můžete zkusit přenášet bankovní výpisy MONETA Money Bank do ABRA Flexi okamžitě, nemusíte na nic čekat.