Jednou z chybějících funkcí ve FlexiBee je časové rozlišení nákladů a výnosů. Tak jsme ho vytvořili 😎

Pokud byste si nebyli jistí, proč a k čemu je časové rozlišení potřeba, připomeneme nutnost zaúčtovat náklady a výnosy vždy do období, s nímž časově a věcně souvisí. Např. při fakturaci služby na rok dopředu či při úhradách nájemného dopředu a zpětně. Používáním časového rozlišení získáte správný hospodářský výsledek a průběžně věrný obraz ekonomického stavu společnosti.

Co časové rozlišení od Dativery umí?

 • Časově rozlišit faktury vydané, přijaté, pohledávky a závazky.
 • Hromadné zpracování – rozlište najednou třeba 20 dokladů.
 • Zachovat původní doklad beze změny, protože se nijak nemění.
 • Při změně přegenerovat rozlišení – pokud změníte zaúčtování na zdrojovém dokladu, snadno přegenerujete i rozlišující doklad.
 • Veškeré doklady jsou snadno přístupné díky uživatelské vazbě.

Vyzkoušejte si časové rozlišení sami v Dativery

Ukázka použití

Postup použití (bude nutná registrace ve službě Dativery):

 • Aplikujte scénář časového rozlišení.
 • Pokud ještě nejste registrovaní v Dativery, zaregistrujte se.
 • Pokud jste do Dativery dosud nepřidali připojení na API Vašeho FlexiBee, budete při aplikaci scénáře k tomuto kroku vyzváni.
 • Po dokončení aplikace scénáře přejděte do aplikace FlexiBee. Ve fakturách přijatých, vydaných, závazcích a pohledávkách najdete nové tlačítko.

Pro správný provoz budete potřebovat placenou verzi FlexiBee s API.

Konfiguraci časového rozlišení můžete upravit v nastavení Flow v Dativery (Moje organizace / Flow časového rozlišení / Nastavit).

V nastavení můžete nastavit:

 • Typ interního dokladu – pod jakým typem se budou vytvářet interní doklady časového rozlišení. Z tohoto nastavení vychází číselná řada dokladů apod.
 • Účet Náklady příštích období – zvolíte účet, na který se přeúčtují doklady s náklady.
 • Účet Výnosy příštích období – na který se přeúčtují doklady s výnosy.

Po stisku tlačítka Časové rozlišení budete dotázáni na:

 • Dokumentů – Informační pole, které zobrazuje počet rozlišovaných dokladů. Zobrazí se také počet dokladů, u kterých už v minulosti proběhlo časové rozlišení.
 • Měsíců – Pole určuje na kolik měsíců je potřeba doklad časově rozlišit. Pokud chcete např. na celý rok, zadejte 12 měsíců.
 • Generovat od data – Určuje počátek časového rozlišení. Pokud rozlišujete jediný doklad a nebo všechny doklady mají stejné datum vystavení, je hodnota vyplněna. Pokud doklady mají různá data vystavení, je pole prázdné a při generování se použije datum vystavení dokladu. Pokud datum změníte, bude časové rozlišení provedeno k tomuto dni.
 • Frekvence – měsíců/roků – Nastavení určuje jak často generovat časové rozlišení. Pokud zvolíte měsíce, bude vygenerováno pro každý měsíc jedno časové rozlišení. V případě generování na rok bude vygenerován řádek časového rozlišení pro každý rok.
 • Přeskočit období – Pokud se k vám doklad dostane se zpožděním a už nechcete měnit minulost, můžete přeskočit období (detail viz níže v příkladech).

Vygenerovaný doklad

Původní doklad (např. fakturu) zaúčtujte normálně tak, jako by nemělo dojít k časovému rozlišení. Po vygenerování časového rozlišení odečteme zpátky jednu stranu a převedeme ji na 381/384. A pak pro jednotlivé řádky rozlišení je generujeme zpátky na původní zaúčtování.

Případné zaokrouhlení je uvedeno u posledního řádku rozlišení.

Příklad:

MDDDatumČástka
5183817.1.2019-12 000,00
5183817.1.20191 333,33
5183817.2.20191 333,33
5183817.3.20191 333,33
5183817.4.20191 333,33
5183817.5.20191 333,33
5183817.6.20191 333,33
5183817.8.20191 333,33
5183817.9.20191 333,33
5183817.10.20191 333,33
5183817.11.20191 333,33
5183817.12.20191 333,36

Přeskočit období

V případě, že se k vám faktura dostane později a už máte uzavřené jednotlivé měsíce, můžete přeskočit období. Pokud máme fakturu k 7.1.2019, ale dorazí až k 7.6.2019, rozlište jen část takto:

Generovat od data: 7.1.2019
Přeskočit období: 7.6.2019

Výsledek pak vypadá takto:

MDDDatumČástka
5183817.1.2019-8 000,01
5183817.6.20191 333,33
5183817.8.20191 333,33
5183817.9.20191 333,33
5183817.10.20191 333,33
5183817.11.20191 333,33
5183817.12.20191 333,36