Jednou z chybějících funkcí v ABRA Flexi (dříve FlexiBee) je časové rozlišení nákladů a výnosů. Tak jsme ho vytvořili 😎

Pokud byste si nebyli jistí, proč a k čemu je časové rozlišení dokladů potřeba, připomeneme nutnost zaúčtovat náklady a výnosy vždy do období, s nímž časově a věcně souvisí. Např. při fakturaci služby na rok dopředu či při úhradách nájemného dopředu a zpětně. Používáním časového rozlišení získáte správný hospodářský výsledek a průběžně věrný obraz ekonomického stavu společnosti.

Co časové rozlišení od Dativery umí?

 • Časově rozlišit faktury vydané, přijaté, pohledávky a závazky.
 • Hromadné zpracování – rozlište najednou třeba 20 dokladů.
 • Zachovat původní doklad beze změny, protože se nijak nemění.
 • Při změně přegenerovat rozlišení – pokud změníte zaúčtování na zdrojovém dokladu, snadno přegenerujete i rozlišující doklad.
 • Veškeré doklady jsou snadno přístupné díky uživatelské vazbě.

Vyzkoušejte si časové rozlišení sami v Dativery

Ukázka použití

Postup použití (bude nutná registrace ve službě Dativery):

 • Aplikujte scénář časového rozlišení.
 • Pokud ještě nejste registrovaní v Dativery, zaregistrujte se.
 • Pokud jste do Dativery dosud nepřidali připojení na API Vašeho Flexi, budete při aplikaci scénáře k tomuto kroku vyzváni.
 • Po dokončení aplikace scénáře přejděte do aplikace Flexi. Ve fakturách přijatých, vydaných, závazcích a pohledávkách najdete nové tlačítko.

Pro správný provoz budete potřebovat placenou verzi Flexi s API.

Konfiguraci časového rozlišení můžete upravit v nastavení flow v Dativery (Moje organizace / Flow časového rozlišení / Nastavit).

V nastavení můžete nastavit:

 • Typ interního dokladu – pod jakým typem se budou vytvářet interní doklady časového rozlišení. Z tohoto nastavení vychází číselná řada dokladů apod.
 • Účet Náklady příštích období – zvolíte účet, na který se přeúčtují doklady s náklady.
 • Účet Výnosy příštích období – na který se přeúčtují doklady s výnosy.

Po stisku tlačítka Časové rozlišení budete dotázáni na:

 • Dokumentů – Informační pole, které zobrazuje počet rozlišovaných dokladů. Zobrazí se také počet dokladů, u kterých už v minulosti proběhlo časové rozlišení.
 • Měsíců – Pole určuje na kolik měsíců je potřeba doklad časově rozlišit. Pokud chcete např. na celý rok, zadejte 12 měsíců.
 • Generovat od data – Určuje počátek časového rozlišení. Pokud rozlišujete jediný doklad a nebo všechny doklady mají stejné datum vystavení, je hodnota vyplněna. Pokud doklady mají různá data vystavení, je pole prázdné a při generování se použije datum vystavení dokladu. Pokud datum změníte, bude časové rozlišení provedeno k tomuto dni.
 • Frekvence – měsíců/roků – Nastavení určuje jak často generovat časové rozlišení. Pokud zvolíte měsíce, bude vygenerováno pro každý měsíc jedno časové rozlišení. V případě generování na rok bude vygenerován řádek časového rozlišení pro každý rok.
 • Přeskočit období – Pokud se k vám doklad dostane se zpožděním a už nechcete měnit minulost, můžete přeskočit období (detail viz níže v příkladech).

Vygenerovaný doklad

Původní doklad (např. fakturu) zaúčtujte běžně jako časově nerozlišený doklad. Při provedení časového rozlišení doplněk nejprve vytvoří nový interní doklad, který převede celou částku původního dokladu na účet nákladů příštích období (381) nebo výnosů příštích období (384). Následně vytvoří interní doklady časového rozlišení podle počtu období. Každý z těchto dokladů převádí z uvedených účtů poměrnou částku zpět na původní zaúčtování.

Případné zaokrouhlení je uvedeno u posledního řádku rozlišení.

Příklad:

MDDDatumČástka
5183817.1.2019-12 000,00
5183817.1.20191 333,33
5183817.2.20191 333,33
5183817.3.20191 333,33
5183817.4.20191 333,33
5183817.5.20191 333,33
5183817.6.20191 333,33
5183817.8.20191 333,33
5183817.9.20191 333,33
5183817.10.20191 333,33
5183817.11.20191 333,33
5183817.12.20191 333,36

Přeskočit období

V případě, že se k vám faktura dostane později a už máte uzavřené jednotlivé měsíce, můžete přeskočit období. Pokud máme fakturu k 7. 1. 2019, ale dorazí až k 7. 6. 2019, rozlište jen část takto:

Generovat od data: 7. 1. 2019
Přeskočit období: 7. 6. 2019

Výsledek pak vypadá takto:

MDDDatumČástka
5183817.1.2019-8 000,01
5183817.6.20191 333,33
5183817.8.20191 333,33
5183817.9.20191 333,33
5183817.10.20191 333,33
5183817.11.20191 333,33
5183817.12.20191 333,36