Tato stránka popisuje nastavení exportu objednávek pro napojení Shoptetu a FlexiBee.

Hlavička XML:

<ORDERS>

Tělo XML

<ORDER>
	<ORDER_ID>#id#</ORDER_ID>
	<CODE>#code#</CODE>
	<DATE>#date#</DATE>
	<STATUS>#statusName#</STATUS>
	<CURRENCY>
		<CODE>#currencyCode#</CODE>
		<EXCHANGE_RATE>#currencyExchangeRate#</EXCHANGE_RATE>
	</CURRENCY>
	<CUSTOMER>
		<CUSTOMER_GROUP>#customerGroupName#</CUSTOMER_GROUP>
		<EMAIL>#email#</EMAIL>
		<PHONE>#phone#</PHONE>
		<BILLING_ADDRESS>
			<NAME>#billFullName#</NAME>
			<COMPANY>#billCompany#</COMPANY>
			<STREET>#billStreet#</STREET>
			<HOUSENUMBER>#billHouseNumber#</HOUSENUMBER>
			<CITY>#billCity#</CITY>
			<ZIP>#billZip#</ZIP>
			<COUNTRY>#billCountryName#</COUNTRY>
			<COMPANY_ID>#billCompanyId#</COMPANY_ID>
			<VAT_ID>#billVatId#</VAT_ID>
		</BILLING_ADDRESS>
		<SHIPPING_ADDRESS>
			<NAME>#deliveryFullName#</NAME>
			<COMPANY>#deliveryCompany#</COMPANY>
			<STREET>#deliveryStreet#</STREET>
			<HOUSENUMBER>#deliveryHouseNumber#</HOUSENUMBER>
			<CITY>#deliveryCity#</CITY>
			<ZIP>#deliveryZip#</ZIP>
			<COUNTRY>#deliveryCountryName#</COUNTRY>
		</SHIPPING_ADDRESS>
		<IP_ADDRESS>#customerIpAddress#</IP_ADDRESS>
	</CUSTOMER>
	<REMARK>#remark#</REMARK>
	<SHOP_REMARK>#shopRemark#</SHOP_REMARK>
	<REFERER><![CDATA[#referer#]]></REFERER>
	<PACKAGE_NUMBER>#packageNumber#</PACKAGE_NUMBER>
	<VARCHAR1>#varchar1#</VARCHAR1>
	<VARCHAR2>#varchar2#</VARCHAR2>
	<VARCHAR3>#varchar3#</VARCHAR3>
	<TEXT1>#text1#</TEXT1>
	<TEXT2>#text2#</TEXT2>
	<TEXT3>#text3#</TEXT3>
	<WEIGHT>#weight#</WEIGHT>
	<TOTAL_PRICE>
		<WITH_VAT>#totalPriceWithVat#</WITH_VAT>
		<WITHOUT_VAT>#totalPriceWithoutVat#</WITHOUT_VAT>
		<VAT>#totalPriceVat#</VAT>
		<ROUNDING>#totalPriceRounding#</ROUNDING>
		<PRICE_TO_PAY>#totalPriceToPay#</PRICE_TO_PAY>
		<PAID>#paid#</PAID>
	</TOTAL_PRICE>
	<ORDER_ITEMS>#orderItems#</ORDER_ITEMS>
    <DATIVERY>
        <ZASILKOVNA_ID>#zasilkovnaDistributionPointBranchId#</ZASILKOVNA_ID>
        <CESKA_POSTA_ID>#cpostZip#</CESKA_POSTA_ID>
        <CUSTOMER_TYPE>#customerType#</CUSTOMER_TYPE>
        <CUSTOMER_GROUP_NAME>#customerGroupName#</CUSTOMER_GROUP_NAME>
        <CUSTOMER_GROUP_TYPE>#customerGroupType#</CUSTOMER_GROUP_TYPE>
        <PAID>#paid#</PAID>
        <CASH_ON_DELIVERY_FLAG>#cashOnDeliveryFlag#</CASH_ON_DELIVERY_FLAG>
        <CASH_ON_DELIVERY>#cashOnDelivery#</CASH_ON_DELIVERY>
        <GLS_SERVICE>#glsService#</GLS_SERVICE>
        <GLS_PACKAGES>#glsPackages#</GLS_PACKAGES>
        <GLS_VAR_SYMBOL>#glsVarSymbol#</GLS_VAR_SYMBOL>
        <ULOZENKA_BRANCH_ID>#ulozenkaBranchId#</ULOZENKA_BRANCH_ID>
        <DPD_BRANCH_ID>#dpdPsId#</DPD_BRANCH_ID>
        <ZASILKOVNA_CARRIER_PICKUP_POINT_ID>#zasilkovnaCarrierPickupPointId#</ZASILKOVNA_CARRIER_PICKUP_POINT_ID>
    </DATIVERY>
</ORDER>

Tělo XML pro položky objednávky:

<ITEM>
	<TYPE>#orderItemType#</TYPE>
	<NAME>#orderItemName#</NAME>
	<AMOUNT>#orderItemAmount#</AMOUNT>
	<CODE>#orderItemCode#</CODE>
	<EAN>#orderItemEan#</EAN>
	<VARIANT_NAME>#orderItemVariantName#</VARIANT_NAME>
	<MANUFACTURER>#orderItemManufacturer#</MANUFACTURER>
	<SUPPLIER>#orderItemSupplier#</SUPPLIER>
	<UNIT>#orderItemUnit#</UNIT>
	<WEIGHT>#orderItemWeight#</WEIGHT>
	<STATUS>#orderItemStatusName#</STATUS>
	<DISCOUNT>#orderItemDiscountPercent#</DISCOUNT>
    <REMARK>#orderItemRemark#</REMARK>
	<UNIT_PRICE>
		<WITH_VAT>#orderItemUnitPriceWithVat#</WITH_VAT>
		<WITHOUT_VAT>#orderItemUnitPriceWithoutVat#</WITHOUT_VAT>
		<VAT>#orderItemUnitPriceVat#</VAT>
		<VAT_RATE>#orderItemUnitPriceVatRate#</VAT_RATE>
	</UNIT_PRICE>
	<TOTAL_PRICE>
		<WITH_VAT>#orderItemTotalPriceWithVat#</WITH_VAT>
		<WITHOUT_VAT>#orderItemTotalPriceWithoutVat#</WITHOUT_VAT>
		<VAT>#orderItemTotalPriceVat#</VAT>
		<VAT_RATE>#orderItemTotalPriceVatRate#</VAT_RATE>
	</TOTAL_PRICE>
    <SURCHARGES>#orderItemSurcharges#</SURCHARGES>
</ITEM>

Patička XML

</ORDERS>