Od 1. července platí nová pravidla v oblasti DPH včetně rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop, OSS, dříve MOSS). Dosud byla povinnost stát se plátcem DPH až při překročení částky cca 1 milión Kč v celkové fakturaci do zemí EU. To se od 1. července mění a pro e-shopy se nově zavádí povinnost režimu jednoho správního místa (OSS, dříve MOSS) již od 10 tisíc euro bez DPH.

Pokud při prodeji koncovým klientům prostřednictvím e-shopu překročíte v součtu za všechny země EU částku 10 tisíc euro bez DPH, stáváte se plátci DPH ve všech zemích EU a budete ve věci DPH ve zbytku EU komunikovat pouze s českým finančním úřadem v Brně nebo se slovenskou obdobou.

Co to tedy znamená?

  • Hranice povinnosti je výrazně nižší – 10 000 euro.
  • Místem zdanitelného plnění je doručovací adresa zákazníka.
  • Nemusíte mít pro každou zemi účetního, který řeší DPH – ušetříte.
  • O DPH ve zbytku EU jednáte jen s jedním finančním úřadem.
  • Každému koncovému zákazníkovi určujete DPH podle země doručení. Pokud slovenský zákazník objedná na českém e-shopu a zboží se doručujete na Slovensko, je nutné použít slovenskou sazbu DPH.
  • Nemusíte řešit ekvivalent kontrolního hlášení v jiných zemích než ve své, není tedy žádná povinnost v Maďarsku či Rumunsku.
  • Pokud už jste někde plátcem DPH, můžete přejít na OSS.
  • Zahraničnímu plátci DPH vystavujete i nadále doklad bez DPH a Česko (resp. Slovensko) uvádíte jako stát DPH.


Většina účetních software už OSS podporuje včetně ABRA Flexi i POHODA.

Jsme připraveni situaci s Vámi řešit – máte-li zájem, obraťte se na nás. U doplnění integrace pro OSS podle Vašich potřeb předpokládáme 10 tisíc Kč bez DPH. Připravili jsme několik strategií, které můžete volit podle e-shopové platformy:


Pro každý stát jeden e-shop

Provozujete-li samostatné e-shopy pro jednotlivé země, omezte možnost doručení na danou zemi a DPH nastavte podle ní.

E-shop má podporu OSS
Pokud má platforma e-shopu podporu pro určení sazby DPH dle cílového státu, využijte ji. Když zákazník změní zemi doručení, změní se i koncová cena. Upravíme vám propojení, aby se vše přenášelo do účetnictví správně.

Prodej do různých zemí, e-shop nemá podporu OSS
Pokud platforma vašeho e-shopu podporu nemá a chcete stále prodávat do různých zemí, máme řešení. Na e-shopu zcela skryjete cenu bez DPH a budete zobrazovat pouze celkovou částku k úhradě včetně DPH. Při přenosu určíme správnou sazbu DPH a upravíme doklad tak, aby byl správně. Zjevnou nevýhodou řešení je proměnlivost marže podle státu – v některých státech budete příliš levní (Maďarsko má 27% sazbu), v jiných budete naopak nekonkurenceschopní (Německo má 16 % sazbu), ale rozdíl v české a slovenské sazbě je 1 procentní bod.
B2B prodej do různých zemí, e-shop nemá podporu OSS
Pokud se zaměřujete na prodej B2B, lze klientům ukazovat cenu bez DPH a správné DPH vám doplníme při přenosu. Pro plátce DPH bude cena stále bez DPH. Nevýhodou je nemožnost úhrady takový objednávek platební kartou či platební branou.

Máte zájem začít řešit přípravu na OSS? Napište nám prosím.

———–

Tip navíc: Pro ABRA Flexi nabízíme doplněk kontroly DPH dokladů. Kontroluje správnost data DÚZP, včasné vystavení daňového doklad, existenci faktury k dobropisu, spolehlivost plátce, vhodně zvolený řádek DPH a členění KH, platnost DIČ v celé EU a další.