Již starý ceník platný do konce roku 2022. Od 1. února 2023 byl ceník aktualizován.

Každá integrace má vlastní cenu uvedenou u scénáře.

Pro programátorské práce a instalace řešení Dativery v ceně 10 000 Kč bez DPH a výše účtujeme zálohu ve výši 50 % předpokládané ceny, která je splatná před začátkem realizace.

Rozcestník: Integrace e-commerce platforemABRA Flexi efektivněProgramování a konzultacePřenosy plateb do účetnictvíRozpoznávání faktur Rossum Elis

Integrace e-commerce platforem

První e-shop Další e-shop *
Služba Instalace Měsíčně Instalace Měsíčně
Přenos faktur z e-shopu do účetnictví
Přenos vydaných faktur, zálohových faktur a dobropisů
3 490 Kč 290 Kč 3 490 Kč 290 Kč
Propojení e-shopu s účetnictvím včetně skladu, bez faktur
Přenos objednávek a produktů, synchronizace stavů skladů, rezervace zboží
16 990 Kč od 390 Kč
dle počtu objednávek
5 990 Kč 290 Kč
Propojení e-shopu s účetnictvím včetně skladu a faktur
Přenos objednávek, faktur a produktů, synchronizace stavů skladů, rezervace zboží
16 990 Kč od 490 Kč
dle počtu objednávek
5 990 Kč 390 Kč
Propojení e-shopu s účetnictvím včetně skladu
a automatické vytváření faktur a záloh

Přenos objednávek a produktů, synchronizace stavů skladů, rezervace zboží, automatické vytváření faktur a záloh, vytváření dobropisů včetně částečných
22 990 Kč od 1 390 Kč
dle počtu objednávek
8 490 Kč 390 Kč
Propojení tržišť přes Expando s účetnictvím
Napojení Amazon, Alza.cz nebo Mall.cz, přenos objednávek nebo vytváření faktur, synchronizace stavů skladů, rezervace zboží a další
11 990 Kč od 495 Kč
dle počtu objednávek
11 990 Kč od 495 Kč
dle počtu objednávek
Přenos faktur ze Stripe do účetnictví 16 990 Kč od 390 Kč
dle počtu faktur
5 990 Kč 290 Kč
Přenos faktur z iDokladu do účetnictví 16 990 Kč od 390 Kč
dle počtu faktur
5 990 Kč 290 Kč
Přepínání stavu objednávek na e-shopu
Na základě stavu objednávky v ABRA Flexi změní stav objednávky v e-shopu.
2 490 Kč 290 Kč 2 490 Kč 290 Kč
Označení uhrazených objednávek na e-shopu
Podle plateb v bance označí objednávky v e-shopu za uhrazené.
3 490 Kč 390 Kč 2 490 Kč 195 Kč
Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS) 2 990 Kč
Registrace k DPH ve více státech 11 990 Kč 390 Kč
Napojení LOKiA 39 990 Kč 1 500 Kč 2 490 Kč
nastavení pro nový e-shop
0 Kč
Konfigurace přenosů objednávek pro TouchStore 2 990 Kč
Konfigurace přenosů objednávek pro Balíkobot
Služba určená jen pro Balíkobot napojený na účetnictví.
2 990 Kč
Pomoc při sjednocení produktů napříč e-shopy 2 000 Kč/hod
Import inventury z XLS
Jen načtení inventury, max. rozsah 1 hodina. Pro realizaci faktury viz sekce Programování a konzultace.
1 190 Kč
Instalace Dativery Agenta na server s Pohodou
Nainstalujete-li si Dativery Agent sami, instalaci neplatíte.
990 Kč

* Zvýhodněné ceny instalací pro další e-shop poskytujeme v případech, kdy je možné instalaci dalšího e-shopu provést rychleji. Typicky jde o propojení obdobných e-shopů určených pro různé státy realizované současně.

Měsíční ceny podle počtu objednávek

Provoz propojení e-shopů je hrazen v pásmech podle počtu přenesených objednávek. Uvedená pásma cen pro přenos objednávek platí i pro přenosy vydaných faktur ze služby Stripe. V předposledním sloupci je uvedena cena propojení zahrnujícího i přenos faktur, v posledním sloupci cena propojení, které faktury automaticky vytváří.

V případě propojení více e-shopů budou počty přenesených objednávek ze všech e-shopů sečteny na první e-shop (a tím obvykle dosažena nižší cena za jednu přenesenou objednávku). Provoz zbylých e-shopů bude zpoplatněn paušální částkou uvedenou v ceníku (viz výše) ve sloupci Další e-shop / Měsíčně.

Počet objednávek Cena za měsíc přenosu…
Objednávek Objednávek
a faktur
Objednávek
a vytváření faktur
do 150390 Kč490 Kč1 390 Kč
do 250495 Kč595 Kč1 495 Kč
do 500745 Kč845 Kč1 745 Kč
do 750950 Kč1050 Kč1 950 Kč
do 1 2501 450 Kč1 550 Kč2 450 Kč
do 2 0001 950 Kč2 050 Kč2 950 Kč
do 2 5002 250 Kč2 350 Kč3 250 Kč
do 3 0002 450 Kč2 550 Kč3 450 Kč
do 4 0002 950 Kč3 050 Kč3 950 Kč
do 5 0003 450 Kč3 550 Kč4 450 Kč
do 6 0003 950 Kč4 050 Kč4 950 Kč
do 8 0004 450 Kč4 550 Kč5 450 Kč
do 10 0004 950 Kč5 050 Kč5 950 Kč
nad 10 000individuálně

Ceny podle počtu objednávek pro Expando

Počet objednávek Cena za měsíc
do 250 495 Kč
nad 250 995 Kč

ABRA Flexi efektivně

První instalace Další instalace
Služba Instalace Měsíčně Instalace Měsíčně
Automatické vytváření daňových dokladů pro ABRA Flexi
Vytvoří vydané faktury, zálohové faktury, daňové doklady k přijaté platbě (ZDD) a dobropisů (včetně částečných) z přijatých objednávek.
11 990 Kč 990 Kč 8 490 Kč 0
Odesílání faktur pomocí e-mailingové služby
Odeslání faktur s využitím šablon e-mailingových služeb SmartEmailing, Maileon.cz, Ecomail.cz, Mail Komplet a Mandrill/MailChimp. I pro POHODU.
1 090 Kč 195 Kč 1 090 Kč 45 Kč
Rychlé objednávání zboží u dodavatele pro ABRA Flexi
Navrhne zboží, které je nutné objednat u dodavatele (na základě rezervací a minimálního stavu skladu) včetně sledování termínu, upozornění na opožděné dodávky.
4 490 Kč 490 Kč
Načítání produktů od dodavatele
Načtení datových feedů (XML, JSON, CSV, XLS, XLSX) z URL, FTP nebo z příchozího e-mailu a zapsání do ceníku ABRA Flexi.

3 490 Kč 390 Kč 3 490 Kč 290 Kč
Časové rozlišení nákladů a výnosů
Správné zaúčtování nákladů a výnosů do časově a věcně souvisejícího období, např. roční fakturace, reklamy a nájemné.
490 Kč 390 Kč 490 Kč 390 Kč
Reportování faktur Rumunsko 11 990 Kč 290 Kč

Programování, konzultace, konfigurace

Služba Cena za hodinu
Programátorské práce
Vývoj nové funkčnosti, změna funkčnosti, úprava funkčnosti na míru.
2 000 Kč
Konzultace
Konzultační a poradenské služby.
2 000 Kč
Změna konfigurace
Rozsáhlejší změny nastavení existujících propojení.
2 000 Kč
Realizace načtené inventury v ABRA Flexi
Potřebné kroky jako vytvoření dokladů a aktualizace stavů.
2 000 Kč

Přenosy plateb do účetnictví

Automatické přenosy plateb (bankovních výpisů) z bankovních institucí, platebních služeb, bran a terminálů, tržišť a přepravních služeb. Přehled podporovaných služeb…

Za instalaci je považované nastavení přenosu v aplikaci Dativery. Nezbytná příprava na straně zdroje informací o platbách (vytvoření přístupu, nastavení zasílání výpisů) či v účetnictví (vytvoření přístupu, cílových bankovních účtů, předpisů zaúčtování) je vždy na klientovi.

Služba Instalace klientem Instalace pracovníkem Dativery
Přenos plateb 0 Kč 1 990 Kč
Dativery Agent pro POHODU 0 Kč 990 Kč

Přenosy plateb účtujeme měsíčně či ročně paušální částkou, tj. bez ohledu na počet přenesených plateb či počet dílčích spuštění přenosu. Ceny jsou určeny pro kombinace služeb, tj. přenos z Fio banky do POHODY je považován za jednu kombinaci služeb a přenos z PayPalu do POHODY za další kombinaci služeb.

Přenos plateb První Další
Pro konkrétní kombinaci služeb – měsíční úhrada 195 Kč/měsíc 45 Kč/měsíc
Pro konkrétní kombinaci služeb – roční úhrada 2090 Kč/rok 495 Kč/rok

Rozpoznávání faktur Rossum Elis

Vytěžování dat z přijatých i vydaných faktur či účtenek pomocí umělé inteligence Rossum Elis.

Služba Samoinstalace Instalace pracovníkem Dativery
Rossum Elis 0 Kč 5 990 Kč
Dativery Agent pro POHODU 0 Kč 990 Kč
Měsíční platba Cena za doklad
Model 1 0 Kč/měsíc 7,00 Kč
Model 2 600 Kč/měsíc 5,50 Kč

Ceník platný od 24. června 2022