Charakter poskytovaných služeb Poskytujeme propojení systémů, která automaticky synchronizují a přenášejí data mezi těmito systémy. Propojení a další doplňky jsou poskytovány jako “Software as a Service” (SaaS). Aplikace Dativery běží v na našem cloudu u AWS, ze kterého se připojují k zdrojovým i cílovým aplikacím, aby provedly požadované operace. Integrace se vždy spouští na našich..

Read more