Integrace scénářů vám umožní konfiguraci všech nezbytných nastavení pro úspěšné propojení aplikací.

Scénáře zajistí, že:

  • API aplikací spolu komunikují bezchybně
  • se Dativery připojí ke všem aplikacím pomocí zadaných přístupových údajů
  • budou aplikována další specifická nastavení, jsou-li v aplikaci potřeba
  • se zobrazená data v propojovaných aplikacích objeví na správných místech

Důležité: Nepřidávejte aplikace jednu podruhé přímo v sekci Aplikace. Vždy používejte integrační scénáře. Jinak se aplikace sice připojí, ale data se nikde nezobrazí, protože scénáře zajišťují kde a jak se data budou zobrazovat a kde bude viditelný Dativery panel.  

Pro přidání vašich aplikací do Dativery se přihlaste do Dativery.com a v levém sloupci zvolte sekci Scénáře integrace

Výběr scénáře

Dativery obsahuje mnoho integračních scénářů. Pro výběr konkrétního scénáře:

  1. Vepište jednu z aplikací, které chcete integrovat, do vyhledávacího pole nebo klikněte na ikonu v seznamu aplikací. Také můžete vybrat jednu z kategorií aplikací v poli Všechny kategorie aplikací a zobrazit pouze aplikace z vybrané kategorie.
  2. Sjeďte posuvníkem níže a vyberte scénář, který obsahuje všechny aplikace, které chcete propojit.
    Poznámka: Také můžete použít více scénářů pro propojení všech vašich aplikací.

Příklady konkrétních scénářů