Stripe
Money S3 XML

Export faktur z Stripe pro import do Money S3 XML

Ruční přenos vydaných faktur z e-shopů platformy Stripe do účetního systému Money S3 XML.

  • Cena 350 Kč/měsíc
  • Instalace a konfigurace pracovníkem Dativery (více informací): 9 900 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.
Dativery prostřednictvím API načte vydané faktury z e-shopu platformy Stripe a nabídne uživateli ke stažení soubor určený pro účetnictví Money S3 XML. Tento soubor je možné ručně naimportovat do účetnictví Money S3 XML a přenést tak faktury mezi e-shopem Stripe a účetnictvím Money S3 XML.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Export faktur z e-shopů pro import do účetnictví
Vývojář: Dativery s.r.o.