Upgates
ABRA Flexi / FlexiBee

Přenos faktur z Upgates do ABRA Flexi / FlexiBee

Automatický přenos vydaných faktur z Upgates do účetního systému ABRA Flexi / FlexiBee.

  • Cena 350 Kč / měsíc
  • Instalace a konfigurace pracovníkem Dativery (více informací): 4 190 Kč
  • Instalace a konfigurace uživatelem (samoinstalace – více informací): 0 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Propojení automaticky přenáší všechny vydané faktury, zálohové faktury, dobropisy a účtenky z Upgates do účetního systému ABRA Flexi / FlexiBee. Přenáší doklady vystavené ve všech nastavených měnách.

Možnosti nastavení synchronizace dokladů:

  • Realizace objednávek. Při přenesení faktury do ABRA Flexi / FlexiBee lze určit, zda budou realizovány přenesené objednávky a zrušeny rezervace (tento režim se používá v případě expedice zboží z Upgates).

Frekvence synchronizace faktur:

  • Faktury jsou přenášeny v noci (od 5. hodiny ráno). Přenášeny jsou veškeré faktury od posledního přenosu po včerejšek včetně.
  • Následné změny ve fakturách přenášeny nejsou (tj. je možné faktury měnit v Upgates před jejich přenesením, následně je nezbytné provádět změny v obou aplikacích).
  • Faktury jsou vytvářeny s položkami, které mají vazbu na konkrétní produkt.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Přenos faktur z Upgates do účetnictví
Vývojář: Dativery s.r.o.