ČSOB Business Connector
ABRA Gen

Přenos plateb z ČSOB Business Connector do ABRA Gen

Automatické stahování výpisů z ČSOB Business Connector do ABRA Gen.

  • Cena 340 Kč / měsíc (za další stejnou integraci 89 Kč / měsíc)
  • Instalace a konfigurace pracovníkem Dativery (více informací): 2 990 Kč
  • Instalace a konfigurace uživatelem (samoinstalace – více informací): 0 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Automatické stahování bankovních výpisů z ČSOB Business Connector a import pohybů na účtu do účetního systému ABRA Gen. Stahování plateb probíhá automaticky každou hodinu po celý den. Navíc je možné ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování.

Detailní návody nastavení propojení naleznete na stránce s přehledem propojení.

Upozornění: ČSOB poskytuje data o transakcích prostřednictvím výpisů pohybů na účtu. Výpisy vytváří až po provedení uzávěrky transakcí v bance za celý uplynulý kalendářní den, operace probíhá v hodinách po půlnoci. Tento postup znemožňuje získat informace o transakcích provedených dnes, přenést lze jen transakce provedené v předešlých dnech. Dativery se připojuje k bance každou hodinu, aby výpisy získalo co nejdříve.

Upozornění: ČSOB začne vytvářet výpisy ode dne, kdy tuto službu aktivujete, nevytváří je za předešlé dny. Vytvořené výpisy jsou navíc dostupné jen po dobu 14 dní. Potřebujete-li přenést starší platby, než nabízejí dostupné výpisy, stáhněte výpis plateb za požadované období ve formátu XML a pošlete jej jako přílohu na e-mailovou adresu flow (najdete ji na konci stránky konkrétního přenosu).

Upozornění: Po zápisu plateb do ABRA Gen dochází k automatickému párování plateb s doklady. Z toho důvodu musí mít uživatel ABRA Gen používaný pro integraci právo zápisu do všech modulů, s jejich doklady může ke spárování dojít (např. faktury vydané, přijaté atd.).

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Přenos plateb z banky do účetnictví
Vývojář: Dativery s.r.o.