ABRA Flexi / FlexiBee

Automatizace faktur ABRA Flexi / FlexiBee pro e-commerce

Generuje zálohové faktury, finální faktury a dobropisy k objednávkám.

 • Cena 990 Kč / měsíc
 • Instalace a konfigurace pracovníkem Dativery (více informací): 11 990 Kč
 • Instalace a konfigurace uživatelem (samoinstalace – více informací): 2 900 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.

Automatizuje fakturaci k objednávkám pro e-commerce a tím šetří náklady.

Co zajišťuje:

 • Vystavení zálohových faktur důležitých pro párování plateb.
 • Pokud se jedná o převod, odešle faktury klientům.
 • Po uhrazení zálohy označí objednávku jako uhrazenou.
 • Po doručení nebo odeslání faktury vytvoří finální fakturu.
 • Pro objednávky s dobírkou umí vytvářet finální fakturu rovnou.
 • Umí pracovat se zálohovými daňovými doklady (ZDD).
 • Pokud nedojde k vystavení finální faktury do 14 dnů od úhrady, automaticky ji vystaví.
 • Smaže zálohové doklady u stornovaných objednávek.
 • Aktualizuje vygenerované zálohy, pokud dojde ke změně objednávky.
 • Vyřeší situaci, kdy je finální faktura vystavena na jinou částku než záloha (došlo ke změně objednávky).
 • V budoucnu bude umět generovat i dobropisy.

Propojené aplikace a služby

Typ scénáře: Automatizace faktur ABRA Flexi pro e-commerce
Vývojář: Dativery s.r.o.