POHODA

Automatická fakturace prodejů/vyskladnění pro POHODA

Vytvoří faktury podle prodejů nebo vyskladnění.

 • Cena 350 Kč / měsíc (za další stejnou integraci 240 Kč / měsíc)
 • Instalace a konfigurace pracovníkem Dativery (více informací): 8 400 Kč
Soukromí: Vaše přihlašovací údaje jsou nezbytné.
Jednoduchý modul, který sečte prodaného nebo vyskladněného zboží za určité období. Zdrojem může být:
 • prodeje na fakturách vydaných
 • prodeje na fakturách přijatých
 • vyskladněné zboží
Následně dokáže sumarizovaně vytvořit cílový doklad a tím provést fakturaci nebo vyskladnění:
 • faktura vydaná
 • faktura přijatá
 • skladový pohyb
Nejčastější způsoby použití:
 • přefakturace vyskladněného zboží mezi CZ a SK pobočkou (včetně dobropisů)
 • sumární fakturace vyskladněného zboží konkrétnímu B2B zákazníkovi
 • automatické vyskladnění naskladněnéno zboží
Flow lze snadno kombinovat s automatickou přefakturací, která vytvořenou fakturu přenese do jiného účetnictví.

Propojené aplikace a služby