Rozpoznávání faktur pomocí Rossum Elis pro testování

Automatické rozpoznávání obsahu faktur a účtenek z PDF či skenů pomocí Rossum Elis bez napojení na ERP

Automatické rozpoznávání obsahu přijatých a vydaných faktur a účtenek z formátů PDF, JPG, PNG a dalších pomocí Rossum Elis.

Upozornění: Scénář je určen pro uživatelské testování služby Rossum Elis, aniž by bylo potřeba připojit konkrétní účetnictví či ERP. Používání scénáře je však běžně účtované podle počtu přijatých dokladů.

Propojené aplikace a služby

Podporované aplikace