Automatické faktury ze smluv v flexibee

Automaticky generuje faktury ze smluv v flexibee

Flow zajistí automatické generování faktur ze smluv v flexibee. Nemusíte tak generování faktur spouštět ručně.

  • Generování faktur probíhá jednou denně a to v noci.
  • Faktury jsou generovány jen pro ty smlouvy, které mají zaškrtnutou volbu Automaticky generovat.
  • Pro odběratelské smlouvy se vytvářejí vydané faktury.
  • Pro dodavatelské smlouvy se vytvářejí přijaté faktury.
  • Odesílání vytvořených faktur se řídí nastavením pole Automaticky posílat e-mailem klientům v flexibee a zajišťuje jej flexibee.

Tip: Odběratelské a dodavatelské smlouvyOdběratelské smlouvyDodavatelské smlouvy v flexibee.

Propojené aplikace a služby

Podporované aplikace