Automatické vytváření faktur dle smluv v flexibee

Automaticky vytváří faktury dle smluv v flexibee

Doplněk zajistí automatické generování faktur dle smluv v aplikaci flexibee. Nemusíte tak generování faktur spouštět ručně.

  • Generování faktur probíhá jednou denně a to v průběhu noci.
  • Faktury jsou generovány jen pro smlouvy, které mají zaškrtnutou volbu Automaticky generovat.
  • Pro odběratelské smlouvy se vytvářejí vydané faktury.
  • Pro dodavatelské smlouvy se vytvářejí přijaté faktury.
  • Odesílání vytvořených faktur se řídí nastavením pole Automaticky posílat e-mailem klientům v flexibee a zajišťuje jej flexibee.

Tip: Odběratelské a dodavatelské smlouvyOdběratelské smlouvyDodavatelské smlouvy v flexibee.

Propojené aplikace a služby

Podporované aplikace